Kelet-Magyarországi Szent Márton Települések és Plébániák találkozója

2016. július 2-án Kunszentmárton Város Önkormányzata és a Szent Márton Plébánia közös szervezésében valósult meg a Kelet-Magyarországi Szent Márton Települések és Plébániák találkozója. A rendezvény fővédnökei Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Bizottságának elnöke és Kiss-Rigó László, Szeged-Csanádi Megyés püspök. A vendégtelepülések és plébániák 9 órai kezdettel folyamatosan érkeztek.

DSC_8355  DSC_8349

A kunszentmártoni Szent Márton templomban a Szent Márton települések találkozója alkalmából ünnepi szent misét mutatott be főtisztelendő Dr. Kiss-Rigó László püspök atya. A zenei szolgálatot Laurinyecz Pál kántor látta el.

DSC_8354

Kalaman János kunszentmártoni plébános bevezetőjében köszöntötte főtisztelendő Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspököt, főtisztelendő Császár István szombathelyi helynököt, aki Szent Márton ereklyéit hozta el, főtisztelendő Snep Román munkácsi plébánost, Megyesi László diakónust, Heinrich József plébánost  Magyarszentmártonból, Tőkés László református püspököt, az Európai Parlament képviselőjét, Vetési László lelkészt Szépkenyerűszentmártonból, Kustra Csaba evangélikus lelkészt Tápiószentmártonból, Réthelyi Miklós minisztert, Boldog István országgyűlési képviselőt, Kovács Sándort, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökét, Berecz Zsoltot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnökét, Wenner-Várkonyi Attilát, Kunszentmárton polgármesterét és Kunszentmárton városának vezetőit. Dr. Barna Gábort, külön kiemelte, aki ezt a napot megszervezte. Továbbá üdvözölte a Munkácsról, Püspökszilágyról, Magyarszentmártonról, Isaszegről, Forrófalva Moldovából, Tápiószentmártonról, Szépkenyerűszentmártonról, Jásztelekről, Tiszaszentmártonról, Törökszentmiklósról, Hévízgyökről, Csíkszentmártonról érkezett híveket és a kunszentmártoniakat.

  DSC_8371

DSC_8386

Dr. Kis-Rigó László elmondta, hogy a keresztények bárhol találkoznak, a feltámadt Krisztus áll a középpontban az egységet hirdetve.  Az egyetemes egyházban mindenki egy Krisztusban, és ebbe az is belefér, hogy minden nemzetnek megvan a saját karizmája, hagyományi, értékei, amit nem kell megtagadni, mert ez gazdagítja az egész közösséget. Külön örömét fejezte ki, hogy magas állami tisztségviselők is részt vesznek a misén és munkájukkal sokat fáradoznak azon, hogy azokat az értékeket támogassák, melyet Szent Márton is képvisel. Szent Márton püspök hazánk földjén született és töltötte ifjú korát, egyetemes, keresztény értékeket képviselt, melyet az egyház ma is szeretne közvetíteni. Az ő személyéről és Jézus lelki alkatáról beszélt, mely példaként áll számunkra és egész Európát megmozgatja. Egyesek tagadni akarják a keresztény gyökereket, az értékekkel való egyenlő távolságtartás ideológiáját hirdetik. Szent Márton üzenete az a cselekedete, amikor egy koldussal találkozott és saját köpenyének felét neki adta. Volt benne empátia, együttérzés, nem csak szavakkal, hanem tettekkel is segítséget nyújtott. Véleménye szerint ma az őszinte, közvetlen személyes kapcsolat hiányzik az emberekből. Tevékenyen, áldozatot hozva kell segítenünk embertársainknak, és nem csak szóban. A csapatszellemet emelte ki, és azt, hogy akkor is segítséget kell nyújtanunk, ha tudjuk, hogy nem kapjuk vissza, úgy, ahogy ezt Szent Márton is tudta.

DSC_8408

Tőkés László református püspök számára nagy öröm, hogy a Kárpát-medence felé nyújtott szolgálat összekapcsolódik az egyházakkal. Fontosnak tartja, hogy Erdélyben a 4 történelmi egyház hagyományos egyetértésben munkálkodik a külhoni magyarok érdekében.  Jelenleg a magyar kormány támogatásával 2 emlékév is kapcsolódik egymáshoz, az egyik az Szent Márton püspök születésének 1700 évfordulója, a másik a reformáció 500. évfordulója a jövő esztendőben, melyeken a nemzet keresztény öntudatának ébresztésén kívánnak munkálkodni.  Európában is ilyen szeleknek kellene fújnia, hiszen a történelem ismétli magát.  A Nyugat-római Birodalom idején a válságból a Krisztusba vetett hit mutatta meg a kiutat.  Ekkor élt Szent Márton püspök is, akinek a pályája és szolgálata ma is arra int, hogy a hit útján keressük a megoldást. Európai és magyarországi útja a gonosz elleni küzdelem hadiútjává vált, ez arra késztet minden keresztényt, hogy vegye fel a harcot. Szent Márton által megtett útvonal összekapcsolja Európát, keresztülhalad Magyarországon, és az elszakított területeken.  Szombathelyen folyamatosan zajlanak ünnepségek Szent Mártonra emlékezve, a budapesti és a pannonhalmi konferencián, Pozsonyban a Magyar Napokon is az ő öröksége áll a középpontban. Ezek sorában méltó a kunszentmártoni találkozó, ahol a kelet-magyarországi és a határon kívül rekedt Szentmárton települések találkoznak a katolikus és a protestáns egyházakkal együtt. Összefogásra van szükség, hiszen ma is egy nagyméretű válság bontakozott ki Európában. Csak egy hitében és öntudatában megújult, keresztény értékeit és örökségét vállaló Európa képes válságát leküzdeni, megoldani. XVI. Benedek pápa meghirdette Európa újraevangelizációját, mert ez az Európa már nem az, amit létrehoztak 60 évvel ezelőtt. Az egyik alapító atya Robert Schuman mondta, hogy Európa keresztény lesz, vagy nem lesz.  A Föld, az emberiség, Magyarország léte a tét.

DSC_8412

Kustra Csaba az evangélikus egyház és Tápiószentmárton település képviseletében arról beszélt, hogy Jézus most is megszólít mindenkit, mint ahogy egykor Szent Márton püspököt. Életét tanulmányozva megerősít, mert olyan példamutató ember volt, aki feladás nélkül végezte szolgálatát. Látszólag botrányos dolgokat is tett, volt, hogy zsákruhában tartotta a misét, mivel az övét elajándékozta. A megújulás, a felfrissülés az áldás természetfeletti ereje hatotta át Szent Márton tetteit. A lelkész az összefogás erejéről beszélt, ami ma sem elérhetetlen valóság, mert Krisztus ott van az emberek, a közösségek életében. Ezt kell átélni, és a családokban is megvalósítani. Krisztus keresése fontos, hiszen ő is keresi a kapcsolatot az emberiséggel. 2000 éve a keresztények Isten gyermekei, valóságosan lehet olyan szabad, áldott életet élni, amely megújulást hoz, az ember természetét megváltoztatja, és megmutatja az önzésből kivezető utat.

DSC_8332 DSC_8341

A mise után a körmenetet Szent Márton ereklyéivel tartották meg, Császár István szombathelyi helynök vezetésével.

DSC_8433

DSC_8479

DSC_8536

Az ünnepi szentmisét és a körmenetet követően Wenner-Várkonyi Attila polgármester úr köszöntötte a rendezvényre meghívottakat. Kunszentmárton városa is csatlakozott a Szent Márton emlékévhez, ebben az évben rendezvényekkel emlékeznek Szent Márton védőszent születésének 1700. évfordulójára. Ezen rendezvényen együtt tisztelegnek Szent Márton életútja és nemes cselekedetei előtt. Az elődöknek ez adott erőt és ez kell erőt adjon mindenkinek, hogy a küzdelmek és nehézségek ellenére tenni kell a kisebb-nagyobb közösségekért. Tegyenek a települések szépítéséért, építéséért. Mindenki célja, hogy a településen élő emberek, ne csak legyenek, hanem közösségben legyenek. A Szombathelyi Egyházmegye programjait a „Felmenő szeretet” jegyében szervezte, mely egyrészt utal Szent Márton karitatív tevékenységére, áldozatos munkájára és csatlakozik a Ferenc pápa által hirdetett irgalmasság évéhez. A Pannonhalmi Főapátság „Közösségben élni!” jelmondat alapján szervezte a programokat, ahol a közösségépítés és a párbeszéd kapott nagy hangsúlyt. A találkozóra mind a két jelmondat igaz, hiszen Szent Márton életútja kell, hogy példaként álljon mindenki előtt. A Szent Márton iránti szeretet lelki kapcsolatot és azonosságtudatot tud közösségek között építeni. Polgármester úr pár hete 40 fős delegációval Csíkszentmártonban járt. Ott is és a találkozón is elmondta, hogy a magyarországi magyaroknak erkölcsi kötelességük a kapcsolatot tartani a határon túli magyarokkal, hiszen egy a kultúrájuk, egy a történelmük. Nem lehet akadály sem országhatár, sem távolság, hogy a Magyar Nemzetet építsék és fenntartsák a jövő generációi számára.

DSC_8576

Réthelyi Miklós az általános iskolai tanulmányai révén kötődik Kunszentmártonhoz. Nagy megtiszteltetésnek élte meg, hogy a Kelet-Magyarországi Szent Márton Települések és Plébániák találkozóján a város lakóit és a vendégeket köszönthette. Beszédében elmondta, hogy Magyarország Kormányának, a Magyar Katolikus Konferenciának és az UNESCO Magyar Nemzeti bizottságának elképzelései találkoztak, mikor a 2016. évet Márton püspök születésének 1700. évfordulóján Szent Márton emlékévnek jelölték. A Kormány figyelme elsősorban Szombathely felé fordult, amely Szent Márton születési helyének, Savariának az örököse. A Szombathelyi Múzeum szorosan együttműködik a Pannonhalmi Bencés Apátsággal, a Szent Márton kultusz egyházi központjának munkatársaival. Az UNESCO valamennyi, 195 államában tudják az emberek, hogy a magyarok ebben az évben a mai Magyarország területén született Szent Mártonra, a franciaországi Tour város püspökének életéből dicséretes tetteiből merítenek erőt. Szent Márton élete bővelkedett eseményekben. Cselekedeteivel mindig is kitűnt az elesett emberek gyámolításában. Sokat emlegetett történet, hogy télvíz idején köpenyének felét odaadta egy koldusnak. Ez a jelenet Kunszentmártonban is számos helyen: a harangok oldalán, pecsétnyomókon, hivatalos bélyegzőként megtalálható. Márton 23 éves korában keresztelkedett meg, térítő munkáját Savariában kezdte meg. 55 évesen választották meg Tour püspökévé. Püspökként is egyszerű életmódot folytatott. Márton a hősiesen gyakorolt irgalmasság, a másokon történő segítés gyakorlásában érdemelte ki, hogy szent, azaz példakép legyen. A találkozó után mindenki elgondolkodhat Márton püspök életútján és az irgalmasság lelki és testi cselekedeteinek a gyakorlásával példát vegyenek tőle és lélekben gazdagabbak térhessenek haza.

Szent Márton tisztelete városunkban mindig erős volt. Ébren tartotta városunk neve és templomunk védőszentjének ünnepe, a Szent Márton-napi búcsú is. Kunszentmártoni elődeink a Márton-napi hagyományok közül elsősorban a libahús-evést és az időjárás jóslást gyakorolták.

A meghívást elfogadó települések közül néhányan műsorral szórakoztatták a közönséget és egymást a délután folyamán.

DSC_8661

A tiszaszentmártoniak népdal összeállítással készültek. Tiszaszentmárton a kis lélekszáma ellenére élénk és színvonalas kulturális életet él. A községről könyvet jelentettek meg. Aktívan részt vesznek a Szent Márton jubileumi év eseményein.

 DSC_8519

Kunszentmárton testvérvárosa Csíkszentmárton is elfogadta a meghívást, akik bemutatták településüket, elénekelték az erdélyi Himnuszt és szavalattal is színesítették a délutánt.

DSC_8666  DSC_8675

A Forrófalváról érkezett delegáció csodálatosan szép sajátos viseletben jókedvet, derűt, táncot és népdalokat hozott magával a találkozóra.

DSC_8658  DSC_8639

Kunszentmártont a méltán híres Fúvószenekar és Balla Tibor citeraművész képviselte. A Mucsi kerámiák és Imrei Istvánné csodaszép Bozsik hímzéses munkái elkápráztatták a megjelenteket.

DSC_8689

A találkozó zárásaként Szent Márton Énekkar énekei csendültek fel a templomban, majd a litánia következett.

A találkozón képviseltette magát a Pest megye Váci járásában fekvő Püspökszilágy, a Váci Egyházmegyéhez tartozó Isaszeg, Hévízgyörk, Tápiószentmárton, Szépkenyerűszentmárton, Munkács, Magyarszentmárton.

A találkozó megvalósításáért köszönet az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Szeged-Csanádi Püspökségnek, a Szent Márton Európai Kulturális Út magyarországi irodájának, a Lakitelek Alapítványnak, az UESCO Magyar Nemzeti Irodájának, Réthelyi Miklós miniszter úrnak, nagytiszteletű Vetési László szórvány-lelkész úrnak, Orbán Róbertnek, Benke Tibornak anyagi és szervezési támogatását! Helyi szinten a rendezvény megszervezésében nagyban hozzájárult Kalaman János plébániai kormányzó, Dr. Barna Gábor egyetemi tanár, a Szent Márton Plébánia, Wenner-Várkonyi Attila polgármester úr és Kunszentmárton Város Önkormányzatának munkatársai. Jó ügyet, az összetartozás ügyét szolgálták vele.

Czakó Gabriella és Herczeg Renáta

A találkozó további képei az alábbi linkeken megtekinthetőek!

Képek - 1. rész

Képek - 2. rész

A hozzászólások nem engedélyezettek!