Közigazgatási rezsicsökkentés – ismét az állampolgárok javaslatát várja a kormány

MO kormánya

Közigazgatási rezsicsökkentés – ismét az állampolgárok javaslatát várja a kormány

Magyarország Kormánya (az Államreform Bizottság felállításáról szóló 1602/2014. (XI.4.) Korm. határozatban) célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítését, továbbá a bürokratikus terhek egyszerűsítését.

Az állami rezsi- és közigazgatási bürokráciacsökkentést célzó újabb Nemzeti Konzultáció az állampolgárok és a vállalkozások véleményeit és javaslatait gyűjti össze külön kérdőíven.

Az állampolgárok és a vállalkozások 2016. július 11. és 2016. augusztus 19. között 10-10 megjelölt hatósági eljárás díjának mérséklésével vagy megszüntetésével összefüggésben fejthetik ki véleményüket az ügyfélszolgálatokon kihelyezett kérdőíveken vagy elektronikus formában.

Az állami rezsicsökkentésről 2015. évben tartott konzultáció (2015. június 5-e és augusztus 6-a között) eredményei alapján - állampolgárok közel 400 ezer kérdőívet töltöttek ki - ismételten indít lakossági konzultációt Magyarország Kormánya a kormányhivatalok és a járási hivatalok közreműködésével.

Az állami rezsicsökkentés megvalósítására irányuló jogszabály-módosítás eredményeként több mint 20 hatósági eljárás díját szüntették meg. Ez az állampolgárok és vállalkozások számára 10 milliárd forint megtakarítást eredményez 2016. évben. A kérdőívek kitöltése során nem kizárt, hogy ugyanaz az állampolgár a magánszemélyek, valamint a vállalkozások számára szóló kérdőívet is kitöltse.

Az állampolgárok 2016. július 11. és 2016. augusztus 19. napja között a kérdőíven megjelölt 10-10 hatósági eljárás díjának mérséklésével vagy megszüntetésével összefüggésben fejthetik ki véleményüket, továbbá a bürokratikus terhek csökkentéséről szóló kérdőíven 15 fontosnak tartott engedélyköteles hatósági eljárás egyszerűsítésére tehetnek javaslatot.

Az előkészítés eredményeként az idei évben az állampolgárok már három kérdőíven nyilváníthatják ki véleményüket:

  • Közigazgatási bürokráciacsökkentésről szóló kérdőív az állampolgárokat érintő hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggésben 8 (rehabilitációs ügyek, nyugdíjbiztosítás, gyámhatósági és gyermekvédelmi -, családtámogatás és szociális ügyek, ingatlan-nyilvántartási ügyek (pl. tulajdonjog bejegyzése), földvédelmi eljárások, közlekedési igazgatás (pl. forgalomba helyezési eljárás, járművekkel kapcsolatos honosítási eljárás), adóigazgatás), illetve engedélyköteles tevékenységek bejelentés-kötelessé alakítására 7 olyan hatósági eljárást tartalmaz (telepengedély, vásár és piac -, járdaépítés engedélyezése, közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami, illetve szaktanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése; vízgazdálkodási szakértői tevékenység, igazságügyi szakértői tevékenység szüneteltetése; településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, illetve felelős műszaki vezetői tevékenység), amelyeknél javaslat tehető az állampolgárok bürokratikus terheinek csökkentésére.
  • Az állami rezsicsökkentéssel kapcsolatban – a tavalyi évhez hasonlóan – két kérdőív került kialakításra a magánszemélyek, illetve a vállalkozások terheit érintően.

A kérdőívek 10-10 olyan hatósági eljárást tartalmaznak mind magánszemélyeket érintően (ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárások (pl. végrehajtási jog, jelzálogjog bejegyzése/törlése, haszonélvezeti jog törlése); településrendezéssel kapcsolatos (korlátozási) kártalanítási eljárás; gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos eljárások (pl. gépjárművezetői engedély, forgalmi engedély és a törzskönyv kiadása, gépjárművek forgalomból történő kivonása és eredetiségvizsgálata, banki opciós záradék törlése, külföldről behozott gépjármű regisztrációs adója, illetéke); anyakönyvi kivonat kiállítása iránti eljárás; Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU-kártya) pótlása; CSOK igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány (OEP és NAV igazolás); adó- és értékbizonyítvány kiállítása; járdaépítés engedélyezése; földvédelmi eljárások (pl. ingatlan más célú hasznosítása); közműpótló berendezés (talajvízkút, szennyvízszikkasztó) létesítésnek, átalakításának megszüntetésének engedélyezése), mind a vállalkozások terheit érintően (telepengedélyezési eljárás és telep létesítésének bejelentése; szakmai névjegyzékbe való felvétel; cégeljárás (pl. cégbejegyzés, megszüntetés, adatváltozás bejelentés); környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások; növény-, és talajvédelmi hatósági eljárások; egyéni vállalkozók nyilvántartásából történő hatósági bizonyítvány kiállítása; kereskedelmi tevékenység bejelentése és a bejelentés adataiban bekövetkezett változás bejelentése; erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel; vásár és piac üzemeltetésének engedélyezési eljárása; előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásba vétele), amelyeknél javasolt az igazgatási szolgáltatási díj, illeték, illetve egyéb díj eltörlése, vagy csökkentése.

Mindhárom kérdőív lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy az állampolgár egy saját javaslatot is feltüntethessen.

A konzultáció papíralapon a Kormányhivatalok és a járási hivatalok összes, az ügyfelek számára nyitva álló ügyfélszolgálatán - Jász-Nagykun-Szolnok Megyében mintegy 139 helyszínen - kitölthető és leadható. A kérdőívek elektronikus úton is kitölthetőek a http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu/ honlapon keresztül.

Az online kérdőívek kitöltésére 2016. július 11. 00.00 órától 2016. augusztus 19. 24.00 óráig nyílik lehetőség.

/2016. július 20. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal/

A hozzászólások nem engedélyezettek!