Ünnepi képviselő-testületi ülés

dsc_6017

Kitüntetések kerültek átadásra

Ebben az évben november 11-én pénteken rendezte meg Kunszentmárton Város Önkormányzata a Márton napi ünnepi képviselő-testületi ülését.

A vendégek sorai között foglaltak helyet Jászapáti vendégeink. Farkas Ferenc Jászapáti polgármestere; Kladiva Imre apát, plébános; Mihályi József a Vándorfy János Honismereti Szakkör vezetője és Molnárné Szikszai Klára tanárnő.

dsc_6026

2015. őszén a 2016-os évet Szent Márton-emlékévvé nyilvánították, hogy Pannónia e nagy szülöttére, a szent szerzetespüspökre Szent Mártonra emlékezzünk egy éven át. A városunk névadójának a katonának és püspöknek egyaránt kiváló személyiségnek, a világszerte ismert Szent Márton püspöknek 1700. születési jubíleumára emlékezünk ebben az évben.

Kunszentmárton a közösségépítés, az együtt cselekvés, együttérzés gondolatisága nyomán ebben az évben számtalan rendezvényt, eseményt épített fel erre a tematikára. Aznap a Szent Márton emlékévben a Márton napi ünnepi képviselő-testületi ülésen ki hozhatta volna közelebb ezt a világot, mint Józsa László, aki a kunszentmártoni helytörténet országos hírű művelőjévé vált.

dsc_5971

Ünnepi beszédében többek között Szent Márton életének legfontosabb adataira tért ki.

Kunszentmárton város címere megörökíti azt, ahogyan köpenyének felét levágja és egy koldusnak. A lóháton ülő Szent Márton és az előtte kuporgó koldus alakjának ábrázolása a helység pecsétjein 1667-ben jelent meg először.

Szent Márton népszerűségére jellemző, hogy a katolikus világ Szűz Mária után az ő tiszteletére állította a legtöbb templomot. Tiszteletének terjedését a titulusára épült templomok és a róla elhelyezett helységek nagy száma bizonyítja. A történelmi Magyarországon több, mint 40 település kapta a nevét Szent Mártonról. Ereklyéinek egy részét Szombathelyen a püspöki székesegyházban őrzik.

Határozottan állítható, hogy a világviszonylatban ismert Szent Márton tiszteletének ilyen méretű elterjedése Magyarországot sokkal közelebb vitte Európához, mint akármilyen diplomáciai erőfeszítés.

Jólesően tapasztalhatjuk, hogy a mai napjainkban is élő városunk lakosságában benne van a vágy, hogy felszítsa és élővé tegye Szent Mártonnal kapcsolatos tisztelet érzéseit. Ezért van az, hogy szívesen választják testületek, intézmények névadójául. Büszkék lehetünk arra, hogy Dr. Barna Gábor professzor úr kezdeményezésének és szorgalmának köszönhetően Kunszentmárton az Országos Szent Márton zarándokút kiindulópontja és jelentős állomása lett. November 12-től kezdve saját Szent Márton ereklyéje lesz Kunszentmárton Nagytemplomának.

Ezen gondolatokkal zárta Laci bácsi köszöntőjét és ünnepi érzéseinket magasabbra emelni, a világegyház egyik legnagyobb hitvallójának 1700. születési évfordulóján. Köszöni Istennek, hogy éppen a mi generációnk élte meg ezt a ritka, kerek jubíluemot.

A lelkünk ünnepi ruhába öltöztetését követően két kitüntetés adományozására is sor került.

Kunszentmárton Város Képviselő-testületének döntése alapján 2016-ban a Pro COMMUNITATE UrbIS Emlékérem kitüntetést KOVÁCS ANTAL kapja.

dsc_5987

KOVÁCS ANTAL

Kovács Antal hosszú évek óta Kunszentmárton közösségi életének aktív alakítója. Több csoportnak létrehozója, tagja, vezetőségi tagja: a Gyűjtő klub, Kunszentmárton és vidéke méhészegyesület és a Lakótelep „K” épület közös képviselője volt nagyon sok évig.

Létrehozta a polgári védelmi gyűjteményt, amit Kunszentmárton után most Szolnokon láthatnak az érdeklődők. Több évig volt a Tisza mentő csoport vezetője.

Tisztességgel, becsülettel dolgozott egész életében. A körülményei szerint mindig a lehető legjobbat és legtöbbet hozza ki magából és az őt körülvevő közösségekből egyaránt.

A város életében rendkívül elismert, kedvelt ember. Nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott, optimista szemléletű.

A régmúlt, a hagyományok tisztelete, Kunszentmártonért való tenni akarása, „nyomott hagyni a múltban” szemléletű életvitele példaértékű.

KOVÁCS ANTAL tevékenysége, emberi magatartása és a város kisebb közösségei érdekében végzett eredményes és önzetlen tevékenységének elismeréseként méltó a Pro COMMUNITATE UrbIS Emlékérem kitüntetésre.

A Képviselő–testület a város múltjának megőrzéséért, a város életének felemelkedéséért, továbbfejlődéséért, Kunszentmárton érdekeinek szolgálatáért, jó hírnevének öregbítéséért tartósan végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére PRO URBE (A VÁROSÉRT) Díj és Emlékérem kitüntetést adományoz, melynek tulajdonosa ebben az évben KATONA ZSOLT.

dsc_5995

KATONA ZSOLT

Általános Iskolai tanulmányait Kunszentmártonban, középiskolai tanulmányait, Törökszentmiklóson végezte. Később a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz-és környezetgazdálkodási Agrármérnöki szakán, településüzemeltetési szakon tanult Szarvason.

2001-től Felsőfokú tűzvédelmi végzettséggel rendelkezik, míg 2006-ban rendészeti szakvizsgát tett.

1995.november első napjától indult pályafutása a Kunszentmártoni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltáságon, ahol különböző beosztásokban dolgozott.

2000-2007-ig Tűzoltási és Műszaki-Mentés osztályvezetője, 2007. áprilisától 2012. év végéig Kunszentmártoni Tűzoltóság parancsnoka volt. ATűzoltóság átszervezése kapcsán várható volt szolgálati érdekből más településre való áthelyezése, ezért kérte leszerelését.

Az új Tűzoltó laktanya építésében tevékenyen részt vett, mint anyagi technikai előadóként. Az Önkormányzattal szoros kapcsolatot ápolt minden beosztásában. Bármilyen Segítséget kért a város, Ő azt önzetlenül segítette és nem csak Kunszentmárton, de a lakosság érdekeit is szem előtt tartva.

Mint parancsnok példaértékű munkát végzett. Szakmai faladatait nagy hozzáértéssel és szorgalommal végezte. Munkája legnagyobb elismerés, hogy rendfokozata egyre magasabb szintre emelkedett. Tűzoltó alezredesként szerelt le.

2013.január 1-től, immár negyedik éve a Kunszentmártoni Önkormányzati Városgondnokság Igazgatójaként bizonyítja rátermettségét.

Munkatársaival humánus, ugyanakkor a kiadott feladatokat, következetesen számonkéri. Szerteágazó feladatait, a szűkös költségvetés ellenére fegyelmezetten betartja és igyekszik rugalmasan kezelni és megoldani a Városgondnokságra háruló munkát.

Rendkívül derűs személyisége, az újra való fogékonysága kollégái számára felbecsülhetetlen.

Kiegyensúlyozott családi élet élnek feleségével, két gyermekük Lilla és Bence bearanyozza napjaikat.

KATONA ZSOLT a 21 év alatt Kunszentmárton érdekében kifejtett munkája elismeréseként, hivatásteljesítéséért, felelősségteljes sikeres intézményvezetői munkájának elismeréséért méltó a „PRO URBE DÍJ és Emlékérem kitüntetésre.

dsc_5944

dsc_6005

dsc_6008

Balla Tibor népzenészünk citerazenéjével fogadta a vendégeket, míg az ünnepi megemlékezés zárásaként a Kunszentmártoni Zeneiskola Gitár és Fuvola Tanszakának kamaraegyüttesei léptek fel.

dsc_6035

Herczeg Renáta

Az ünnepi megemlékezés képei az alábbi linken megtekinthetőek. 

 

A hozzászólások nem engedélyezettek!