2017. február 16-i soros testületi ülés

Képviselő-testületi ülés

A képviselő-testület 2017. február 16-án tartott soros ülésének legfontosabb napirendi pont a 2017. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása volt.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mint az ezen terület szakbizottsága, véleményében kifejtette, hogy a 2017. évi gazdálkodás feltétel rendszere több ponton lényegesen eltér a múlt évitől. A legnagyobb tételt a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelése jelenti, ami 26 milliós többlet kiadást jelent. Ennek fedezetét csak kismértékben biztosítja a bérjárulék csökkentése, ami 10 millió Ft megtakarítást jelent. Lényeges változás, hogy az iskolák működtetését elvették az önkormányzatoktól. Ez a változás pénzügyileg előnyös számunkra. A kiadásaink nagyobb mértékben csökkenek mint a támogatásaink. Az állami támogatások tovább csökkennek, egyrészt a lakosságszám másrészt a feladat csökkenés miatt. A saját bevételeinket 4,5 %-kal nagyobbra tervezzük, mint egy évvel korábban. Ezt közepes kockázatúnak kell minősíteni, ezért a tartalékok felhasználására az első félévben csak kivételes esetben kerülhet sor. Az önkormányzatunk kiadásait a kötelező bérintézkedések emelték jelentősebb mértékben, a dologi és egyéb előirányzatok a tavalyi szinten kerültek megtervezésre, csökkentésre, szigorításra nem kényszerültünk. A fejlesztési forrásaink számottevően csökkentek az előző évhez képest. Ez abból adódik, hogy a tervezett fejlesztéseket a múlt évben kellett előkészíteni, a szükséges saját erőt lekötni. A pályázataink kedvező elbírálása esetén a tényleges megvalósítások megkezdődhetnek. Az útfelújítások és a térfigyelő kamera rendszer megvalósítása a tervezetnek megfelelően folytatódhat a saját bevétel terhére.

Herczeg Renáta

DSC_8941

A hozzászólások nem engedélyezettek!