Egyházi hírek

EGYHÁZI HÍREK
FELVIRRADT A NAGY NAP!

Miután Pilátus halálra ítélte Jézust, keresztre feszítették,
meghalt és egy üres sírboltba helyezték. Sötétség borult a földre, és sokan elkeseredtek, mert AZ, akiben hittek, halott! Másnap hajnalban az asszonyok elmentek, hogy a testet, szokás szerint tisztességesen beillatosítsák, gyolcsba göngyöljék, mert jött a zsidó szombat, ami miatt már ezt az előző napon nem tudták elvégezni. A sírhoz érve megdöbbentek, mert a hatalmas kő, amellyel a sírt lezárták, el volt hengerítve. A sírbolt üresen állott. Az ámulatból egy hang ébresztette fel őket: „Az angyal megszólalt és azt mondta az asszonyoknak: Ti ne féljetek! Hiszen tudom, hogy Jézust, a megfeszítettet keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta.” (Mt. 28, 5-6.a) Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük! Feltámadásával kinyílott a sír, és megnyílott a menny az emberek számára! Ez az ünnep lényege, ezért a legnagyobb ünnep a kereszténység számára a húsvét, mert Istenünk beteljesítette, amit Dávid próféta is megjövendölt Jézusról. Ezért örvend a szívem és ujjong a nyelvem, sőt testem is reménységben pihen: „Mert nem hagyod az alvilágban lelkemet, s nem engeded, hogy szented romlást lásson.”(16. zsoltár 9-10). Örvendezzünk, mert szabaddá váltunk, Jézus Krisztus megváltott bennünket, elkészítette a helyet számunkra az Atya országában! Ezért zengjen a nagyböjti csendesség után az ALLELUJÁT! Kívánok a város minden lakójának áldott húsvétot, és kegyelmet a feltámadt JÉZUSTÓL!

Laurinyecz Pál

A hozzászólások nem engedélyezettek!