Beszámoló a 2016. évben befolyt kommunális adó felhasználásáról

Beszámoló a 2016. évben befolyt
kommunális adó felhasználásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatánál jelentkező növekvő lakossági igények – különösen a közbiztonság javítása és a kommunális ellátottság területén jelentkező elvárások – kielégítése és a szilárd burkolatú úttal való ellátottság növelése érdekében 2016. január 1-vel bevezette új adónemként a kommunális adót, mellyel megnövelte az Önkormányzat a saját bevételét, hogy a felmerülő igényeket fedezni tudja. Kunszentmárton Város Önkormányzata célként tűzte ki, hogy az új adónem bevezetéséből befolyt összeget a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére és a város belterületi úthálózatának fejlesztésére, karbantartására fordítja. 2016-ban a kommunális adóból befolyt összeg 30.437.145 Ft.

- 1.260.000 Ft - a Csengedi Kertsori útkarbantartása és hulladékszállítása
- 5.683.000 Ft - Kamerarendszer kiépítése
- 11.896.000 Ft – Fráter György utca teljes kiépítése
- 8.000.000 Ft – Útjavítás (útstabilizálás,kátyúzás)
- 600.000 Ft – Kossuth utca egy szakaszának járdakiépítése

2016-os évben 30.437.145 Ft-ból az Önkormányzat 27.439.000 Ft-t költött.

A maradvány összege közel 3 millió Ft, mely összeg felhasználására ebben az évben kerül sor. Az útjavításra elkülönített 8 millió Ft-ból a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága útstabilizációs és aszfaltjavítási feladatokat végzett. Ebből az összegből 57 tonna aszfalt és 527 tonna zúzott kő vásárlásárra nyílt lehetőség. Az aszfaltozási munkák az alábbi utcákban zajlottak: Rákóczi u., Istvánháza bekötő út, Esze Tamás u., Béla király u., Károly-telep, Kungyalu, Szirom János u., Csongrádi u., Juhász Gyula u., Kinizsi u., Kölcsey u., Bajcsi-Zsilinszky u., Széchenyi u., Szilárdfy Jakab utca. A földutak kőzúzalékos útstabilizációja a következő utcákban valósult meg: Vörösmarty u., Józef Attila u., Kölcsey u. padka készítése, Brémer u. padka stabilizáció, Álmos u., Irányi u., Türr István u., Izabella u., Nádor u., Fekete István u., Zsigmondy Vilmos u., Szabadság u., Rácz Aladár u., Báthori u., Hegyfoky Kabos u., Demeter utca.

Jól látható, hogy az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából befolyt összeget a céloknak megfelelően költötte el és Kunszentmárton lakossági igényeit elégítette ki, mely 2017-ben tovább folytatódik. A képviselő-testület február 16-án tartott soros ülésén döntött arról, hogy a ebben az évben 25.800.000 Ft-t elkülönít az útépítési-,útfelújítási, járdaépítési munkákra.

A március 16-i rendkívüli testületi ülésen a testület az útépítés 2017. évi prioritásait határozta meg, mely szerint a 2017. évben befolyt kommunális adó terhére elsősorban a Munkácsy Mihály utcának a Mátyás király – Szentesi utca közötti szakaszának aszfaltos burkolat megerősítését végzi el. 2016-ban a térfigyelő kamerarendszer kiépítése is megkezdődött.

Az I. ütemben megvalósult beruházásban kiépítésre került a központi fejállomás és vevőegység (Római Katolikus templom tornyában), a központi rögzítő egység (Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal épületében), két darab rendszámfelismerő kamera, illetve egy darab térfigyelő kamera, az alábbi telepítési helyszíneken: az Öcsödi úti állatátvevő épületénél egy darab rendszámfelismerő kamera – saját oszlopon, a Szent Imre herceg út / Bem út kereszteződésénél egy darab rendszámfelismerő kamera – meglévő épület homlokzatára szerelve konzolos kinyúlással, illetve a Széchenyi lakótelepi iskola udvarán lévő régi kazánház használaton kívüli kéményére szerelve egy darab térfigyelő kamera. Ebben az évben bruttó 5 millió Ft összeg erejéig a térfigyelő
kamerarendszer további kiépítésére kerül sor.

Herczeg Renáta

A hozzászólások nem engedélyezettek!