Képviselő-testületi ülés

Kunszentmárton Város Önkormányzatának képviselő-testülete soros ülését tartotta 2017. április 27-én, mely együttes üléssel kezdődött Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testületével, ahol a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről
szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta mind a két képviselő-testület. Wenner-Várkonyi Attila polgármester megköszönte a Csépai kirendeltségnek a közös munkát. Az együttes ülést követően a képviselő-testület nyílt ülésen 27 napirendi pontot tárgyalt. Többek között elfogadta a tájékoztatót a 2017. első negyedévben befolyt adóbevételek alakulásáról.

Az adóbevételek teljesítése 43,96 %, mely az elmúlt évek első negyedévben befolyt adóbevételek átlagához közelít. A képviselők beszámolót fogadtak el az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. Jauernik István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a 2016-os évben nyugodt gazdálkodást folytattak. A terveknek megfelelően alakult a költségvetés. Megtárgyalásra került az önkormányzati óvoda plusz egy csoportbővítése, ami azt jelenti, hogy a 2017/2018- as nevelési évtől az óvodai csoportok száma négy, továbbá az óvoda maximális létszámát 120 főben állapították meg az ide vonatkozó rendelet figyelembe vételével.
A 2017. évi kommunális adó bevételéből bruttó 5 millió Ft összeget Kunszentmárton térfigyelő kamerarendszerének bővítésére használnak fel. A kivitelezési munkákat a BENZOL TECH Kft. végezni. A kamerarendszer bővítéséről, a helyszínekről a későbbiekben tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat!

Az előző soros ülésen a testület határozatot hozott arról, hogy a 2017- évben a költségvetésben 600.000 Ft-t biztosít a civil szervezetek és közösségek részére rendezvények támogatására. Határidőig 13 pályázat érkezett 10 szervezettől.

A Kunszentmártoni Ellátási Központ megyei rendezvényén Cseh-Niczky Nikolett előadásában felcsendül Kunszentmárton Himnusza május 3-án a Dani Margit Sportcsarnokban. A rendezvény szervezői felkérték Niczky Gézát Kunszentmárton Himnuszának megírására, aki örömmel vállalta eme nemes feladatot, melyet lánya Cseh-Niczky Nikolett a testületi ülésen előadott, emlékezetes pillanatot szerezve az ülésen résztvevőknek.

Herczeg Renáta

A hozzászólások nem engedélyezettek!