A Nemzeti Összetartozás Napja

Emlékezés Trianonra

Az I. Világháborúról dédszüleink, nagyszüleink emlékeiből építkezve mindannyiunknak lehet egy képe. A pusztító és véres háborút lezáró béke évtizedekre megpecsételte nemcsak Magyarország, de Európa és az egész világ történetét. 97 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én aláírt Trianoni békeszerződéssel az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott. A történelmi Magyarország széthullott, elvesztette területének több, mint kétharmadát. Lakossága 18,2 millió főről 7,6 millió főre csökkent. Az új határvonalak jól mutatják, hogy a területszerzés és a gazdasági érdekek érvényesítése volt a cél a szerződés aláírásával. A döntés sokkolta a magyar társadalmat, ami a mai napig élénken él bennünk, Magyarországon élő magyarokban, és az elcsatolt területek magyarlakta lakosságában egyaránt. 

DSC_4871

A Nemzeti Összetartozás Napján Trianonra emlékezett Kunszentmárton városa is 2017. június 4-e délutánján. Beszédet mondott Csönge Attila a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár igazgatója és főlevéltárosa, melyben kifejtette, hogy a Levéltár a megye múltbéli írásos emlékeinek őrzőjeként feladatának tekinti azt, hogy a megye településeinek történelmét feltárja és közkinccsé tegye. „Az I. Világháborút lezáró Párizs környéki béke és a Trianoni békeszerződés aláírása olyan egyoldalú békediktátum volt, ami elvetette egy újabb világégés magvait és elkerülhetetlenül vezetett a II. Világháború kitöréséhez. Amikor Magyarország Parlamentje 2010-ben június 4-t a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította, a törvényhozást kettős cél vezérelte: egyrészt felhívni a nemzet figyelmét a történelmi szembenézés fontosságára, másik célja pedig, annak megerősítése, hogy a magyar nemzetnek a határon túli magyarság is elkerülhetetlenül és kitörölhetetlenül része. Nekünk erkölcsi kötelességünk, hogy a határon túli magyarokat segítsük nyelvük és kultúrájuk megőrzésében.

DSC_4875

Wenner-Várkonyi Attila polgármester köszöntőjében az alábbi gondolatokat osztotta meg: „A mai napon nemcsak a Trianonban aláírt szégyenteljes békeszerződésre és a magyar nép számára tragikus kimenetelű eseményekre emlékezünk, hanem az I. Világháborúban elesett kunszentmártoni hősökre is, kiknek az emlékére állított és felújított I. Világháborús Hősök Emlékműve előtt tiszteleghetünk, mely városunk legszebb és legértékesebb köztéri alkotása.”

A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által meghirdetett pályázati meghíváson részt vett az Önkormányzat. Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság pályázati bíráló bizottságának döntése alapján 1,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított az Önkormányzat részére, az I. Világháborús emlékmű felújítására. A beruházás 1.294.000 Ft önkormányzati önerő biztosításával valósult meg. Az emlékmű felújításával méltóképpen emlékezhetünk a közel ötszáz hősi halált halt kunszentmártoni hősre. Polgármester úr köszönetet mondott mindenkinek, aki a Hősök szobra felújításában közreműködött. Köszönetet mondott a Képviselő-testületnek, hogy az önerő biztosításával lehetővé tette az emlékmű felújítását, a Hivatal munkatársainak a szakmai háttérmunkát és a Városgondnokság segítő támogatását. Köszöni a restaurálást, felújítást kitűnő minőségben végző Pantográf 2001 Bt. munkatársainak, Csák Attila és Bánfi Gábor restaurátoroknak, valamint Veres Kálmán szobrászművésznek.

Az ünnepi köszöntőket követően az emlékezés koszorúit helyezték el a felújított Hősök szobránál.

DSC_4887

A közönség a Haranglábnál folytatta az emlékezést. Trianon emlékére a harang 16:32 perckor megszólalt. A Napsólyom Baranta Egyesület hagyományához híven 24 órás ostormenettel tisztelgett Trianon előtt. Lászlóffy Béla az egyesület vezetője beszédében elmesélte a 24 órás ostormenet létrejöttének jelentőségét. „Néhány éve úgy döntöttünk, hogy egyedülálló módon emlékezünk erre a napra. A barantások és a kitartás védjegye is az ostor. Ostormenetet tartottunk a Körös-parton ebben az évben is. Az elmúlt 24 órát köszönöm mindenkinek. Egy Nemzethez tartozunk.”

DSC_4895

A harangszó után a Harangláb koszorúzásával és a Himnusz közös eléneklésével fejeződött be a Trianonra való emlékezés a Nemzeti Összetartozás napján. Mindkét helyszínen a koszorúzás pillanatait Bahil Attila a Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárának klarinétjátéka tette még felemelőbbé.

DSC_4878

A programot az Első Világháborús

Centenáriumi Emlékbizottság támogatta.

logó

Herczeg Renáta

A megemlékezés képei az alábbi linken megtekinthetőek!

A hozzászólások nem engedélyezettek!