Májusi soros képviselő-testületi ülés

A május 25-én tartott testületi ülés főbb napirendi pontjairól számolunk be. 

Egyhangúlag elfogadta az Önkormányzat pénzügyi likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót. Az Önkormányzat és intézményeinek működése biztosított volt az év első négy hónapjában. A számlák és az egyéb kifizetéseket határidőre teljesítette az Önkormányzat, sőt a sport és a civil szervezetek részére az egész éves támogatás kiutalásra került. A befolyt bevételek és a rendelkezésre álló pénzkészlet biztosította az intézmények zavartalan működését. Ha a bevételek a betervezett ütemben teljesülnek és az önkormányzat továbbra is rendelkezik szabad pénzösszeggel, akkor kiadásainkat a tervezetteknek megfelelően tudjuk teljesíteni.

A KUNSZENTMÁRTONI IPARI PARK Kft. ügyvezető igazgató Kovács Tibor benyújtotta a 2016. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadásra. Wenner-Várkonyi Attila összegezve elmondta, hogy a kft. tevékenységének bővítésére szükség van. Nem biztos, hogy rövid időn belül ez profitorientált tevékenység lesz. A Pénzügyi és Gazdasági bizottsági ülésen több tag részéről is elhangzott, amivel polgármester úr is maximálisan egyetért azzal, hogy a 2017-es év a bizonyítás éve. Ha a kft. életében továbbra sem látnak lépéseket előre, akkor a szükséges következtetéseket le kell vonniuk. Mindez egy éven belül ki fog derülni.

A testület elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról szóló beszámolót és elismerését fejezte ki az e területen tevékenykedők munkáját illetően.

A 2017/2018-as évben az önkormányzati óvoda csoportbővítésére kerül sor a beiratkozó óvodások létszámából adódóan. Jauernik István képviselő elmondta, hogy a csoportbővítéshez személyi, tárgyi, dologi feltételeket kell biztosítani.

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a 2015-ös évben 48 gyermek, míg a 2016-os évben 70 gyermek született Kunszentmártonba.

A nyár folyamán újra megrendezésre tud kerülni a nyári napközi, melyet a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ szervez. 35 fő fog tudni részt venni az eseményen.

A Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület az eddigi tapasztalatokat felhasználva kívánja megvalósítani és lehetőség szerint a jövőben túlteljesíteni stratégiai céljait, létrehozva egy térségi TDM szervezetet, melynek oszlopos tagjaként Kunszentmártont is szerepelteti, hogy a város felkerülhessen az ország turisztikai térképére. Céljai: egységesen képviselni a térség turisztikai szolgáltatóit, további pályázati források felkutatásával megteremteni a tervezett fejlesztések pénzügyi hátterét, study tour szervezése kapcsolatépítés és a térség népszerűsítése érdekében, helyi termelők, kis,- és középvállalkozók összefogása, helyi termékek népszerűsítése, értékesítése, szélesebb körben megismertetni a Körösök Szívének számos vonzerejét, szépségét, a természeti adottságok és a városi környezet harmonikus együttélésének hangsúlyozásával, mely TDM-hez a május 25-i testületi ülésen Önkormányzatunk is csatlakozott.

DSC_4324

 

A hozzászólások nem engedélyezettek!