Ballagás és tanévzáró ünnepség

Ballagás és tanévzáró ünnepség

a Kunszentmártoni Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Iskolában

Június 17-én ismét virágba öltözött az általános iskola Széchenyi épülete. 56 tanuló ballagott el ezen a napon, hogy majd szeptembertől egy új iskolában kezdjék meg középfokú tanulmányaikat. Az ünnepség első részében tőlük búcsúzott el az iskola diáksága és nevelőtestülete.Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgató asszony szavait idézve: „Találjátok meg magatokban, a mindennapokban, a küzdésekben, az örömökben az apró célokat, hisz ezek során kerültök egyre közelebb a mind nagyobbá, án elérhetőbbnek látszó, szívetek mélyén rejlő céljaitokhoz ! Ehhez kívánok Nektek magam, és iskolánk összes pedagógusa nevében nagyon sok sikert, türelmet, akaratot, hitet, kitartást! Kívánom, hogy váljanak valóra álmaitok, vágyaitok! Elköszönésként tőletek hadd búcsúzzam Weöres Sándor szavaival: Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. „

A ballagási ünnepély hagyományai közé tartozik a kopjafa, a nagykönyv és a ceruza ünnepélyes átadása, melyet a ballagó nyolcadikosok az idén is tovább adtak hetedikes társaiknak. A búcsúzó nyolcadikosok közül Szaszkó Barbara és Tóth Armand Kevin egy-egy verssel, míg Ugrai Dániel szívhez szóló elköszönő szavakkal búcsúzott iskolájától, tanáraitól, diáktársaitól.

Ezután következett a kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása. Ebben a tanévben 32 tanuló ért el kitűnő tanulmányi eredményt, őket az iskola könyvvel, oklevéllel illetve egy új jutalommal, az iskola logójával ellátott pendrive-val jutalmazta. Tóth Armand Kevin 8 éven át ért el kitűnő tanulmányi eredményt. Kiemelkedő szorgalmáért 5 tanuló részesült elismerésben. Sok olyan tanuló is van, aki nem ért el ugyan kitűnő tanulmányi eredményt, magatartásuk és szorgalmuk azonban példamutató volt. Ők az idén 52-en voltak. Hatalmas dolog, ha egy- egy kisgyermek tud javítani tanulmányi átlagán a félévhez képest. Az iskola ezt a teljesítményt is jutalmazta, az idén 13 –an kaphattak ezért elismerő oklevelet. Jó tanuló, jó sportoló elismerésben részesült 8 tanuló. A diákönkormányzati munkáért is minden osztályból többen vehettek át elismerést. A diákönkormányzat és az iskola vezetése megköszönte azoknak a szülőknek is a munkáját, akik az iskola munkáját mindig lelkesen támogatták, és az idén elballagott gyermekük.

Nagy öröm, hogy Wenner-Várkonyi Attila polgármester úr sem felejtkezik el soha az iskoláról. Az idén is könyvjutalomban részesítette a legkiemelkedőbb versenyeredményt elért tanulókat:

Bihari Gerda 3.c Az országos és területi képzőművészeti versenyeken elért kiemelkedő teljesítményéért, eredményeiért.

Fóth Gabriella 3.c Helyi, járási és megyei versenyeken elért kimagasló eredményeiért.

Fazekas Máté 4.a Helyi, járási és megyei versenyeken elért kimagasló eredményeiért.

Hircze Fanni 4.b  Az országos és területi képzőművészeti, valamint a sportversenyeken elért kimagasló teljesítményéért.

Kiss Dorina 5.a Az országos és területi képzőművészeti versenyeken elért kiemelkedő teljesítményéért, eredményeiért.

Balogh Zsófi Zoé 7.a A megyei, területi és országos sportversenyeken elért dobogós, kimagasló helyezéseiért.

Ugrai Dániel 8.a Kiemelkedő közösségi munkájáért, az iskolai életben vállalt folyamatos, aktív részvételéért, területi és megyei versenyeken elért kimagasló eredményeiért.

Tóth Armand Kevin 8.b  Az iskolai életben vállalt folyamatos, aktív részvételéért, területi és megyei versenyeken elért kimagasló eredményeiért.

 A tanulók szép eredménye, hozzáállása , a ballagási és tanévzáró ünnepély színvonala ismét büszkeségre ad okot  az iskola számára. Rengeteg szülő, meghívott vendég tisztelte meg ezt az ünnepséget, mely valóban méltó módon búcsúztatta el nyolc év óta idejáró gyermekeit, és köszönt el a nyári szünet erejéig a többi tanulótól. A ballagók léggömbjeinek felszállása a búcsúzást jelképezte, ám bárhol legyen is egy gyermek, mind a szülőnek, mind a pedagógusnak nagyon megszívlelendő az alábbi gondolat:

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.”

Takácsné Szilágyi Erzsébet

igazgató

Az évzáró és ballagás képei az alábbi linken megtekinthetőek!

A hozzászólások nem engedélyezettek!