Közmeghallgatás

Közmeghallgatás

Kunszentmárton Város Képviselő-testülete közmeghallgatást tartott a Szabó Gyula Művelődési Központban 2017. május 30-án napján. Olyan aktuális kérdéseket tárgyaltak meg, mely a lakosság széles rétegeit érinti.
Tájékoztató hangzott el egyrészről az Önkormányzatok településképi feladatairól, illetve a Kossuth Lajos utca zöldterület rekonstrukciójáról. Minden település képviselő-testületének Településképi rendelet és Településarculati Kézikönyvet kell alkotni 2017. október 1-ig, melyek elkészítéséhez a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft-t bízták meg.
A főépítészi munkákat Pálinkás István végzi majd. A város vezetése számára fontos, hogy az itt élő emberek hogyan képzelik el a várost közép- és hosszútávon. Mi a szép, mi a megőrzendő, mi a fejlesztendő. Hogyan is nézzen ki Kunszentmárton a következő évtizedekben? A Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztály osztályvezetője, Szabadosné Harangozó Mária tájékoztatójából kiderült, hogy a rendelet és a kézikönyv megalkotását egy 2016-ban született törvény kötelezővé tette. A Településarculati Kézikönyv megalkotása a társadalom széleskörű bevonásával készül. A feladata, hogy feltárja és bemutassa a településen jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Ehhez szervesen kapcsolódik a Településképi rendelet megalkotása.

Második napirendi pontként a Kossuth Lajos utca zöldterület rekonstrukciójának beszámolójáról kaptak tájékoztatást a megjelentek. Wenner-Várkonyi Attila polgármester elmondja, hogy igyekeznek a város zöldterületeit megújítani. A zöldterület kezelését a Városgondnokság végzi. Új virágtartók kerültek elhelyezésre a főtéren. Ebben az évben is nyertek pályázatot fásításra, melynek munkálatai is elkezdődtek. A Kossuth Lajos utca rekonstrukcióját követően tervben van a város más településrészein a fejlesztés. A főutca látványát illetően a cél az egységes kép elérése. Egy erdészi szakember már feltérképezte a helyzetet. Javaslata, hogy az egészséges meglévő fasort kellene kiegészíteni. A módszer előnye, hogy a fák többségét megőriznék és újabb fákat ültetnének. A hátránya, hogy teljes egységes kép nem tudna kialakulni. A másik lehetőség a teljesen egységes fasor kialakítása. A jelenlegi élő fákat teljesen el kellene távolítani, helyükre ugyanolyan méretű, nagyságú, fajtájú fafajták kerülnének beültetésre. Öcsöd és Tiszaföldváron is hasonlóan egységes kép fogadja a városba érkezőket, mint amit Kunszentmártonban is meg kíván valósítani az Önkormányzat. A két módszer közül kell választani. A közmeghallgatás is azt a célt szolgálta, hogy a lakosság véleményét kikérjék az irányvonal körvonalazódásával kapcsolatban. A Környezetvédelmi Alapban összegyűlt 4 millió Ft, melynek egy részét erre tudják költeni. Sőt ebből az összegből a Főtéren a játszótér körbekerítése is megtörténik több kisgyermekes szülő kérésére. A közmeghallgatáson résztvevők többsége az egységes arculat mellett tette le a voksát.

Herczeg Renáta

A közmeghallgatás képei az alábbi linken megtekinthetőek!

A hozzászólások nem engedélyezettek!