Gyóni Géza emlékest Kunszentmártonban

Gyóni Géza emlékest Kunszentmártonban

A Plébániai Esték keretében 2017 június 28-án emlékeztünk meg a száz éve Oroszországban, a szibériai krasznojarszki hadigolytáborban, krisztusi korban elhunyt Gyóni Gézáról, a Nagy Háború nemzetközileg is elismerten legnagyobb lírai költőjéről. Gyóni ( Áchim) Géza a kiterjedt evangélikus békéscsabai Áchim család Pest megyébe szakadt ágának sarja, aki költői nevét szülőfalujáról, az 1966-ban Dabashoz csatolt Gyónról kölcsönözte. Életútját mindvégig meghatározta édesanyjának nagyon korai elvesztése (legfiatalabb öccse halála előidézte elmezavar) és az ebből eredő búskomorság nehéz sorsot jelölt ki számára: a szerencse mindig elkerülte, úgy a szerelemben, mint az érvényesülésben is. Mindezen fájdalom vissztükröződik lírájában és újságírói munkásságában egyaránt. Gyóni Géza egyébként nyilvánvaló művészi tehetsége a világháború infernális napi szenevedéseinek közepette jutott el a csúcspontjáig: az oroszok által körülzárt Przemysl erőd várának megtartásáért folyó harcok hatása alatt születtek legnagyobb versei, köztük a magyar költészet egyik legfontosabb és legszebb, katartikus hatású költemyénye a “ Csak egy éjszakára…” című, amelyet 1934-ben Londonban a világháború legszebb versének választottak meg. Nyomatékkal kell kiemelni, hogy nagy költőink közül Gyóni volt az egyetlen, aki a háború és fogság valóságos iszonyatát örök érvénnyel meg merte és meg tudta rajzolni verseiben!

A hosszú évtizedekig méltatlanul háttérbe szorított költő életművét a kezdetektől nagy vonásokban bemutató versei a felvidéki születésű, de már az anyországban szép karriert befutó Dr. Dósa Zsuzsa, Domján Edit díjas színművésznek, a szarvasi Cervinus Teátrum művészeti igazgatójának szuggesztív és felejthetetlen előadásában hangzottak el, méltó főhajtásként a tragikus sorsú nagy költőnk emléke előtt.

A színművésznő nagyvonalú gesztusáért ezúton is köszönetet mondunk, hiszen az ittenni fellépése nyilvánvaló megtiszteltetés volt nemcsak a jelen lévő értő hallgatóság, hanem városunk számára is.

Az emlékest színvonalát és méltóságát emelte a szolnoki katonai hagyományőrzők részéről a korhű egyenruhában résztvevő neves militária gyűjtő Kiss M. Jenő és Pribelszki Ferenc tisztelgése.

Helytörténei szempontból is fontos adalék Gyóni Gézával kapcsolatban két kunszentmártoni vonatkozás:

E sorok írójának apai nagyapja, Szabó M. Pál, mint 29-es népfelkelő személyesen ismerte a költőt az ostrom ideje alatt Pikulicében történt tartózkodásakor, továbbá pedig a költő nevét utca is viseli városunkban.

Az emlékest megrendezésével úgy gondolom méltó módon eleget tettünk erkölcsi kötelezettségünknek itt Kunszentmártonban is, valamint köszönjük Kalaman János plébános úrnak, hogy az ebből az alkalomból legmegfelelőbb helyet a rendelkezésünkre bocsátotta.

 Dr.Szabó János

Polgári Kör Kunszentmárton

A Képen az emlékest prominens részvevői láthatóak.

A hozzászólások nem engedélyezettek!