Új értékkel gazdagodott a múzeum gyűjteménye

Keresztényi Oskola

Új értékkel gazdagodott a múzeum gyűjteménye

 

Különleges ritkasággal lett gazdagabb a kunszentmártoni múzeum gyűjteménye: dr. Moós Ferenctől egy Keresztényi oskola című kéziratos hittankönyvet kapott ajándékba.

Mi ebben a különleges? Először is az, hogy több mint 200 oldalon egységes, gyönyörű kézírással készült Kunszentmártonban. Írója, Csomány László 1860. december 28-án fejezte be munkáját. Másodszor az, hogy egy 1786-ban kiadott nyomtatott könyv másolata. Ennek címe: Nagy katekhizmus. Keresztényi oskola. Mellyben a’ nevendék ifjúság az egy üdvösséges, és közönséges hitnek fundamentumaira taníttatik, az újonnan meg-tért pedig az ő fel-tett kérdései-szerént oktattatik. Öszve-foglaltatott bizonyos tiszt. páter minorita concionátor-által. Újra nyomt. Váczon, Ambró Ferentz kir. privilegizált könyvnyomtató költségével. 1786. Harmadik különlegesség, hogy a könyvet Csomány László Papp Mátyás megbízásából másolta, azaz csak egy példánya létezik. Külön érdekessége, hogy a Nagy katekhizmus mellett más forrásokat is felhasznált a másoló, valamint gondosan átrajzolta a könyvben található ábrákat is.

Bár a könyv szép emléke a 19. századi Kunszentmárton vallási életének, a magánáhítatnak, nem sikerült részleteket kideríteni tulajdonosáról és másolójáról, valamint korabeli használatáról. További kutatások talán választ adnak arra, hogy ki volt Papp Mátyás? Miért másoltatott le egy nyomtatott könyvet? Mire és hogyan használták? Honnan és hogyan jutottak hozzá az eredeti nyomtatott könyvhöz? A másoló Csomán(y) Lászlóról is csupán annyit sikerült megtudni, hogy az 1860-1880-as években egy rózsafüzér társulati csoport vezetője volt.

A hittankönyv, katekizmus nagyon jól felépített, a maga korában a 6 osztályos kisgimnáziumok tankönyveként szolgált. Névtelenségbe burkolózó szerzője valószínűleg Kováts Péter minorita hitszónok volt, akinek munkáját rendtársa, Bossányi Szerafin kiegészítette és újra megjelentette.

A kéziratos könyv épségének megóvása érdekében az érdeklődők a múzeumban a hasonmás kiadásba lapozhatnak bele, amit a kiadó Kövesdy Zsolt atyának, Kunszentmárton plébánosának ajánlott.

Dr. Moós Ferenc adománya tiszteletre és követésre méltó. Szüleink, nagyszüleink hagyatékának gondozása során gondoljunk arra, hogy nyomtatott, vagy kéziratos könyveik is sok-sok információt hordoznak. Ha nem is önmaguk tárgyi mivoltában jelentenek értéket, de rávilágíthatnak olvasmányaikra, vallási életükre, mindennapjaik egy-egy szeletére. Ugyanígy sok adatot rejthetnek a levelek, képeslapok, családi fényképek, noteszek, gazdasági feljegyzések, bevásárlási könyvek és természetesen az életük keretét jelentő használati tárgyak is. Ne dobjuk ezeket a szemétbe, ne hagyjuk a tűz martalékává válni, ne adjuk ismeretlen régiségkereskedők kezébe, hanem adjuk át a múzeumnak, ahol megőrzik őket és ezzel emléket állítunk szüleink, nagyszüleink életének és gazdagítjuk Városunk múltjáról szóló ismereteinket is!

Barna Gábor

kep2

A hozzászólások nem engedélyezettek!