300 éves az újjászületett város Kunszentmárton 1719-2019

300 éves az újjászületett város

Kunszentmárton 1719-2019

1.rész

Megalakult az Emlékbizottság

Városunk, Kunszentmárton 2019-ben emlékezik a török hódoltság utáni újratelepítés, a korabeliek szóhasználatával a „megszállás” 300. évfordulójára. Ennek előkészítése érdekében 2017. szeptember 18-án Wenner-Várkonyi Attila polgármester úr vezetésével megalakult az évfordulót előkészítő Emlékbizottság, amely elhatározta, hogy 2019 pünkösdje és 2020 pünkösdje között tartja meg az emlékévet.

A méltó megemlékezés nemcsak főhajtás az új életet kezdő település, Városunkat romjaiból életre keltő elődeink élete és munkássága előtt, hanem rólunk, mai utódokról, élni és megmaradni akarásunkról is tanúbizonyságot tehet. Hogy elődeink tetteiből erőt merítve napjaink életét, jövőnket próbáljuk meg jobbá tenni. Hogy az emlékezésen keresztül hozzájáruljunk a múltjára büszke, jelenéért tenni akaró, jövőjében bízó kunszentmártoni öntudat megerősítéséhez, kialakításához.

Ennek érdekében az emlékbizottság fontosnak tartja, hogy az emlékezés ne csak az önkormányzat, valamint a Város szakosodott intézményeinek (múzeum, könyvtár, művelődési ház) ügye legyen, hanem minél többen vegyenek benne részt intézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyének és elszármazott földijeink is, hogy az az egész Várost megmozgató, öntudatot, önbizalmat, lelket erősítő eseménysorozat legyen. Hogy az emlékév mindannyiunk nagy közös élménye legyen!

A török hódoltság és a felszabadító háború éviben elpusztult Kunszentmártont Jászapátiból és Jászalsószentgyörgyről érkezett családok telepítették újjá Radics István jászapáti kisbíró vezetésével. A honkeresés és a kunszentmártoni puszta megszállásának történetét Radics István 94 éves korában elbeszélte és azt a 1761. április 19-én megörökítették a tanácsi jegyzőkönyvben. Ennek másolatát az ősi kunszentmártoni családok generációk során át őrizték, a „kunszentmártoniság” egyfajta igazolásaként.

A honkeresés és a letelepedés természetesen több évet vett igénybe. Tudjuk, hogy a megtelepedés 1717-ben vette kezdetét, s három évig tartott. A Radics István által említett 1719 pünkösd szombatja csak e folyamat jelképes lezáró időpontja volt.

Ezért a Kunszentmártoni Hír-Lap hasábjain cikksorozatot indítunk annak érdekében, hogy 2017-2019/2020 között a 300 évvel ezelőtti történelmi eseményeket folyamatában bemutassuk. Tesszük ezt azért, mert talán nem mindenkinek van meg otthoni könyvtárában az újratelepítést feldolgozó régibb és újabb helytörténeti irodalom. A cikksorozat népszerű formában, de történelmi dokumentumok elemzése alapján mutatja be a 17-18. század fordulóját, a honkeresés és a megszállás történetét, annak vezetőjét, magát a „megszálló levelet”, s a községgé szerveződő Kunszentmárton életének első évtizedeit.

A cikksorozat egyes közleményeit érdemes félretenni, megőrizni, mert a „megszálló levél” tartalmához kapcsolódva szeretnénk több rendezvényt szervezni, de azért is, mert a 2019-2020-as jubileumi évben a közlemények elmélyítik tudásunkat szülővárosunk 300 évvel ezelőtti történetéről, és jól felhasználhatók lesznek majd akár a jubileumi évben rendezett történelmi vetélkedőkre felkészüléshez is.

Az évfordulóra készülő, Kunszentmárton 18. századi történetét bemutató tanulmánykötethez a múzeum kéri az ősi kunszentmártoni családok segítségét. Feltételezhetően ugyanis még sok család őrizhet az 1700-1800-as évekből dokumentumokat, adásvételi szerződéseket, végrendeleteket, az önmegváltással kapcsolatos iratokat, a megszálló levélről készült másolatot, gazdálkodási feljegyzéseket, vagy más hasonló dokumentumot. Kérjük, hogy ezeket lemásolásra adják kölcsön a múzeumnak, vagy  –  ha megtehetik, múltunk jobb megismerése és elődeink életének megbecsülése érdekében  –  adományozzák a gyűjteménynek.

Az emlékbizottság is a lakosság, minden kunszentmártoni polgár segítséget kéri. Örömmel vár a civil szervezetektől, vállalkozásoktól, egyénektől önkéntes felajánlásokat, javaslatokat, amelyekkel a háromszázados emlékévet emlékezetesebbé, tartalmasabbá, szebbé tehetik. Ezek megismerése és összehangolása érdekében kérjük, hogy vállalásaikat a mellékelt űrlapon a Városháza portáján adják le az Emlékbizottság részére!

Dr. Barna Gábor

az emlékbizottság tagja

A hozzászólások nem engedélyezettek!