Szent Márton-napi ünnepi Képviselő-testületi ülés

Szent Márton-napi ünnepi Képviselő-testületi ülés

 

Szent Márton Kunszentmárton névadója és védőszentje. Városunk a tours-i püspök emlékét hagyományos rendezvényekkel tartja életben. A Szent Márton-napi ünnepi Képviselő-testületi ülésen városunk kiemelkedő polgárait, közösségeit tünteti ki Kunszentmárton Város Önkormányzatának vezetése. Az ez évi elismerések átadására a Városháza dísztermében november 10-e délutánján került sor.

DSC_1974

Wenner-Várkonyi Attila polgármester ünnepi gondolatai előtt egy egyperces néma csenddel adózott az ünneplő közönség az életének 87. évében elhunyt Balla Demeternek, a Balázs Béla és Kossuth-díjas fotográfusnak, a Nemzet Művészének és Kunszentmárton Város Díszpolgárának.

DSC_1979

Polgármester úr ünnepi beszédében Szent Márton életútján keresztül határozta meg céljainkat:

Mindig megtalálta azt a feladatot, mellyel embertársait szolgálhatta. Mindig közösségének üdvösségéről kívánt gondoskodni. Példáját követve nekünk is kötelességünk embertársainkért, a városunk lakosaiért mindent megtenni, hogy érezzék, fontosak számunkra, odafigyelünk rájuk és tudják, a bajban mindig számíthatnak ránk.

DSC_1973

Köszöntőjében megemlékezett Wenner-Várkonyi Attila az 1719-ben Jászapátiból érkezett maroknyi közösség tagjairól is, akik megtalálták boldogulásuk új helyszínét, Kunszentmártont. Örömét fejezte ki, hogy a meghívott vendégek között foglalt helyet a Jászapátiból érkezett küldöttség: Kladiva Imre apát, plébános, Mihályi József a Vándorffy János Honismereti Szakkör egykori vezetője és Andrási István a Jászapáti Katolikus Egyházközség képviselője.

Két év múlva 2019-ben városunk 300 éves újratelepítésének évfordulóját ünnepeljük, amelyhez az Emlékbizottság már megkezdte az ünnepségsorozat előkészítését. A rendezvénysorozat díszvendége Jászapáti városa lesz. A két város közötti barátságot hivatalos formában is szeretné szentesíteni a Képviselő-testület testvértelepülési megállapodás formájában, melynek kezdeményezéséről hamarosan döntés születik.

DSC_2008

Az Önkormányzat által alapított díjak adományozása előtt Polgármesteri elismerésben részesült Kovács Máté 4. osztályos tanuló, az íjászat területén elnyert sikerei eredményeképpen. 2017-ben minden versenyéről az arany kupát hozta el, kiválóan szerepelt az Országos és az Európa Bajnokságon.

DSC_2015

A Jászapáti utcai Jószomszédok Közössége több mint 20 évvel ezelőtt jött létre a Jászapáti és a környező utcák családjainak összefogása eredményeképpen. Az összetartozás ereje, a közösségépítés élménye, az együttérzés, a szívből jövő segíteni akarás tartja életben lelkesedésüket. A Jászapáti utcai Jószomszédok Közössége Polgármesteri kitüntetést vehetett át. A közösség tagjai: Balla László, Balla Lászlóné, Bodócs Jánosné, Böszörményi Antalné, Doba Márton, Gödön Jánosné, Gödön Péterné, Huszti Lajosné, Katona Józsefné, Kiss László, Kiss Lászlóné, Kissné Varga Erika, Kómár Lászlóné, Szabó Józsefné, Szántó Jánosné, Szerényi Istvánné és Vincze Jánosné.

DSC_2028

Kunszentmárton másik nagy közössége a Kunszentmártoni Hagyományőrző és Nyugdíjas Egyesület is Polgármesteri elismerésben részesült, mely egyesület három önálló tevékenységet folytató klub közös szervezete. Ezek az 1970-ben alakult Nőklub, vezetője Kiss Andrásné, a közel negyven éve működő Hímzőklub, vezetője Imre Istvánné, valamint a Szabó Tamás által vezetett Gyűjtőklub, mely 2003-ban jött létre. A közel száz tagot számláló egyesület településünk életének szerves részét képezi. A kitüntetett tagok: Árvai Mártonné, Bajnóczki Sándorné, Dr. Farkas Elek, Gácsi Istvánné, Gálné Cseh Irén, Gergely Lászlóné, Gulyás Istvánné, Imre Istvánné, Kajtár Sándorné, Kakukk Balázsné, Kardos Elekné, Kardos Mártonné, Kiss Andrásné, Klincsik János, Komlós Zoltán, Nyitrai Lászlóné, Oláh Boldizsárné, Ottmár Józsefné, Sinkó Ferencné és Szántó Imréné.

A Polgármesteri elismerések átadását követően a város díjai kerültek átadásra. A „Pro Communitate Urbis Emlékérmet” Kunszentmárton Város Képviselő-testülete 2017-ben Molnár Zsuzsannának, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Városi Óvodájának intézményegység-vezetőjének, Szőke Józsefné Bíró Erzsébetnek és Samu András nyugalmazott római-katolikus plébánosnak adományozta.

DSC_2060

Molnár Zsuzsanna jelenleg az Önkormányzati Óvoda intézményvezetője. Az óvoda néhány éve az ő irányításával jött létre, amely színes csoportszobai és csoportszobán kívüli programjaival - mint például a sportnapok, a Vörös Kereszttel együtt megszervezett egészségnapok, az óvifoci vagy az éves alapítványi bál - helyi közösségünk egyik legszínesebb, leglüktetőbb színfoltja. Felkészült munkatársaival, és a sok segítséget nyújtó szülővel, egy elkötelezett, rendkívül jó hangulatú kollektívát hozott létre. Az Önkormányzati Óvoda nevelőtestületének szakmai erőfeszítéseit 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Kincses Kultúróvoda” cím adományozásával ismerte el. Molnár Zsuzsanna a kunszentmártoni közösségi és sportélet egyik legaktívabb tagja. Szervezőkészségét gyakorlatiassága mellett embersége és közvetlensége tette közismertté.

DSC_2069

Szőke Józsefné Bíró Erzsébet tizenkét éves korától harminc éves koráig énekelt a kunszentmártoni Karmel énekkarában. Az Eötvös utcai házi ájtatosságok aktív résztvevője volt, ahol édesanyja Bíró Jánosné vezette a rózsafüzéres imádságot. Bíró Jánosné számos értékes 20. század eleji nyomtatványt és iratot őrzött, amivel pótolhatatlan adatokat mentett meg Kunszentmárton vallási életéről. Bíró Erzsébet e rábízott örökség átadásával segítette a kunszentmártoni vallási társulatokról szóló kutatásokat. Bíró Erzsébet 1949-től kezdve tagja a kunszentmártoni Rózsafüzér Társulatnak, 1991-től elnöke volt, mára az imatársulat tiszteletbeli elnöke. A mai napig díszíti a Lourdes-i Szűzanya szobrát, és a kunszentmártoni Szent Márton-templom Szent Ferenc oltárát, rajta a kunszentmártoniak nemzeti kegyhelyének, Máriaradnának kegykép-másolatával.

Kunszentmárton Város vezetése a „Pro Communitate Urbis Díjjalazt a közösségért végzett hűséges munkálkodást köszönte meg Szőke Józsefné Bíró Erzsébetnek és rajta keresztül sok más templomdíszítő és társulati tagnak, amivel évtizedeken keresztül szolgálta a kunszentmártoni Katolikus Egyházközséget.

DSC_2073

Kunszentmárton Város Képviselő-testülete szintén a „Pro Communitate Urbis Díjjal köszönte meg Samu András atyának azt a közösségért végzett elismerést nem váró munkálkodást, amellyel évtizedeken keresztül szolgálta és máig szolgálja városunk hívő közösségét. Kunszentmárton városa büszke lehet arra, hogy több katolikus papot is adott az Egyháznak, akik különböző egyházmegyékben és szerzetesrendekben szolgálják a rájuk bízottakat. Zselepszky Fábián atya elhunytával a Karmelből eltávozott az utolsó karmelita szerzetes. Helyét és szerepét a 90 éves Samu András nyugalmazott plébános látja el, aki magas életkora és gyengélkedése ellenére még a Nagytemplomban is kisegít. A csanádi egyházmegye papneveldéjének elvégzése után 1972-ben Udvardy József püspök áldozópappá szentelte, ezt követően első szentmiséjét szülővárosában, Kunszentmártonban mutatta be. 2005-ben 33 év aktív papi szolgálat után nyugdíjba vonult és hazaköltözött. Innentől kezdve városunk katolikus hívő közösségét szolgálja mind a Karmelben, mind pedig a Szent Márton plébániatemplomban.

DSC_2077

A Pro Urbe Díjat ebben az évben a Városi Polgárőr Egyesület kapta, melyet vezetőjük Holló István vett át. A Városi Polgárőr Egyesület 1995. december 22-én alakult több mint húsz taggal. A következő év elején csatlakozott a megyei és országos szövetséghez.

Az egyesület célkitűzése a kezdetektől fogva az volt, hogy Kunszentmárton közigazgatási területének vonatkozásában a közrend, a közbiztonság feltételeinek javításához hozzájáruljon. Ennek fényében a kunszentmártoni polgárőrök feladataikat sikeresen teljesítik a rendőrséggel, az önkormányzattal, a katasztrófavédelemmel, az intézményekkel, a civil szervezetekkel és nem utolsó sorban a lakossággal együttműködve. Tevékenységeiket lelkiismeretesen, szabad idejüket sem kímélve végzik. A lakosság felé való szolgálatuk példaértékű, hiszen öt éve 24 órás telefonos ügyeleti intézkedő szolgálatot látnak el. A tagok önzetlen társadalmi munkájának köszönhetően az egyesületi átlag szolgálati óra eléri az ötezret, mely a húsz éves időtartamra kivetítve százezres nagyságrendet mutat. Az egyesületi tagok város életében végzett munkája példaértékű és követendő, mely ebben az évben országos elismerést kapott. Kunszentmárton Polgárőrsége 2017-ben megkapta az Év Polgárőr Egyesülete címet. Ez az Országos Polgárőr Szövetség egyik legmagasabb kitüntetése.

DSC_1993

A Szent Márton-Napi Ünnepi Képviselő-testületi ülés fényét szavalatával emelte Jusztin Boglárka, a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola végzős tanulója, majd Bozsik Márton gitár és Krokavecz András fuvola előadása varázsolta el a közönséget. Az ünnepély, a kitüntetések átadását követően, könnyed hangulatú beszélgetéssel zárult.

DSC_1999

Czakó Gabriella – Herczeg Renáta

Az ünnepség képei az alábbi linken megtekinthetőek! 

A hozzászólások nem engedélyezettek!