TÁJÉKOZTATÓ A FELELŐS EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A FELELŐS EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

Az ebtartás általános szabályai:

Tartás:

- Az eb tulajdonosa köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, azok kialakítása során tekintettel lenni korára, nemére és élettani állapotára.
- Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről.
- A tulajdonos gondoskodni köteles a microchippel történő egyedi megjelölésről, az eb életkorának megfelelő veszettség elleni oltás meglétéről, valamint széles spektrumú féreghajtó szerrel történő kezeléséről.

Elhelyezés:

- Tilos kistestű ebet (max.:20kg) 10 m2-nél, közepes testű ebet (20-40 kg) 15 m2-nél,
nagy testű ebet ( 40kg felett) 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani.

- Az állattartó mindenkor köteles gondoskodni az állat szökésének megakadályozásáról!
Ügyeljünk rá, hogy a kerítést úgy alakítsuk ki, hogy azon a kutya ne férjen át, illetve ne tudja „átásni” magát, és átugorni se tudja.

- 2016, január 1-jétől az ebek tartós kikötve tartása tilos! Alkalmankénti megkötés esetén kistestű eb 4m, közepes termetű eb 6m, nagy testű eb esetében legalább 8m hosszú lánchosszban kell gondolkodni.
- Az állatban félelmet keltő, erős fény-vagy hanghatással járó tevékenységek,
időjárási jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon szakaszában,
amikor pirotechnikai termékek engedély,
bejelentés nélkül is használhatók, az állat tartójának gondoskodni kell
az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról, és
törekednie kell az állat megnyugtatására.

Séta:

- Belterület közterületén /kivéve az ebek futtatására kijelölt területet/ ebet csak pórázon lehet vezetni, valamint közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
- Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani kell továbbá, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen.
- Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére nyakörv, vagy hám használható oly módon, hogy az az állat testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse.
- A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről mindenkor köteles eltávolítani.

A nem megfelelő ebtartás szankciói:
1. Állatvédelmi bírság:

Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság kiszabása helyett, vagy amellett a hiányosságok kijavítására, pótlására való kötelezés alkalmazható. A bírság alapösszege 15.000 ft, melyet a jogsértés körülményeitől függően meg kell szorozni a bírságrendelet 1-4. melléklete szerinti szorzókkal (1-10).

2. Szabálysértés:

Veszélyeztetés kutyával:

Aki a felügyelete alatt álló kutyát:

• a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
• természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
• szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - segítő kutya kivételével - szállítja,
• vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi, szabálysértést követ el.

• Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

A közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.

Köztisztasági szabálysértés:

Aki a felügyelete alatt lévő állat által közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.

A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:

- Pénzbírság: összege maximum: 150.000 Ft.
- A Közterület-felügyelő, természetvédelmi őr, mezőőr által kiszabható helyszíni bírság összege: 50.000 Ft-ig terjedhet.
- Bírság nem megfizetése esetén szabálysértési elzárás, ill. közérdekű munka szabható ki.

Kérjük a Tisztelt eb tulajdonost, hogy a felelős ebtartás szabályairól szóló tájékoztatóban szereplő szabályokat betartani szíveskedjen, fokozott figyelemmel az eb közterületre való kijutásának megakadályozására!

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

A hozzászólások nem engedélyezettek!