A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ, Idősek Nappali Ellátása és Klubja

Kedves Nyugdíjasok, Egyedülállóak!

 

Szeretnénk Önöknek bemutatni a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ, Idősek Nappali Ellátását – Klubját. Részegységünk elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra – alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. (személyi tisztálkodás biztosítása, szennyes ruházat mosása) Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, 18. életévüket betöltött személyek napközbeni gondozását látja el. Feladatunk, hogy az ellátást igénybe vevőknek szociális, mentális, egészségi állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosítsunk.
A klubszolgáltatás nyitott, az ellátottak köre és a lakosság egyaránt igénybe veheti, nők és férfiak egyaránt lehetnek klubtagok. Klubunk működése lehetőséget biztosít az idős emberek számára, hogy fenntartsák érdeklődésüket az őket körülvevő világ iránt, megőrizzék szellemi frissességüket. Igény szerint meleg ételt biztosítunk, szabadidős programokat szervezünk. Intézményünkben szakápoló közreműködésével egészségügyi, életviteli tanácsadást, felvilágosítást, gyógytornát nyújtunk, rendszeres vérnyomás és vércukormérést biztosítunk. Szabadidős programok keretében sajtótermékeket, könyveket, társasjátékokat kínálunk, lehet televíziót, videót nézni, rádiót hallgatni, megteremtjük a kézimunkázás lehetőségét is. Szervezett programok keretében kötetlen beszélgetést kezdeményezünk meghívott vendégekkel, séták, kirándulások, múzeumlátogatások, táncos rendezvények, ünnepek (farsang, karácsony) valósulnak meg.

Tevékenységi körünkbe tartozik:
gyógyszerek kiváltása , egészségügyi szakrendelésre való kísérés, mentális gondozás (beszélgetések, egyéb tevékenységek), bevásárlás segítése, kirándulások, közös programok szervezése, hivatalos ügyekben segítségnyújtás.

Közösségformáló együttlétek, aktuális témákról beszélgetés a heti programok része. Szociális ellátási formákról nyújtunk információkat és segítünk az ügyintézésekben. Adományokat fogadunk és adunk (alkalomszerűen), részt veszünk a város életében, közösségi programokban. Az ellátás igénybevételének módja: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az írásbeli dokumentáció elkészítésével illetve a megállapodás megkötésével megkezdődik a klubtagság.

Térítési díjat a havi jövedelem alapján kell fizetni.
Szociális étkeztetés (teljes áru) 510,-ft / adag,
Nappali ellátás 350,-ft / nap
Klubunk nyitvatartása: hétfőtől- csütörtökig 8:00- 15:30
pénteken: 8:00- 13:30-ig
Amennyiben felkeltettük érdeklődését szeretettel
várjuk klubunkban!
Elérhetőségeink: 0656-461504 (telefonon)
Mátyás király utca 21/A (személyesen)

Nagy tisztelettel szeretnénk Önöknek a következő számban az otthonukban igénybe vehető házi-segítségnyújtás és házi-gondozási formákat bemutatni.

Fazekas János részegységvezető és a nappali ellátás dolgozói

A hozzászólások nem engedélyezettek!