Tájékoztató a helyi adó rendelet módosításáról

Tájékoztató

 a helyi adó rendelet módosításáról

 

Kunszentmárton Város Önkormányzati Adóhatósága ezúton felhívja a lakosság figyelmét, hogy a helyi adókról szóló 28/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet több pontban változott.

Pontosításra került a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos mentességek és kedvezmények igénybevételére vonatkozó kérelmek benyújtásának határideje. Meghatározásra került, hogy a kedvezményre és mentességre jogosult adóalany a kedvezményre, mentességre vonatkozó igényét a tárgyévi adó vonatkozásában legkésőbb a tárgyév január 31-ig nyújthatja be az azt igazoló dokumentumok csatolásával.

Az építményadó vonatkozásában a törvényi változások következtében egy új adótárgy került bevezetésre. Az önkormányzat illetékességi területén 2018. január 1-től adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó. Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete. Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén 8.000-Ft/m2.

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Helyi Adóhatósága

 

A hozzászólások nem engedélyezettek!