Beszámoló 2 0 1 7.

Egyházi hírek

Beszámoló 2 0 1 7.

Nagyböjtben lelkigyakorlatot tartott Varga Tamás cibakházi plébános atya 2017. évben március 28-29-én. A Plébániai esték keretében vendégünk volt: április 25-én Dr. Gruber László plébános atya, május 24-én Séra Erzsébet festőművész, tanárnő, június 28-án Dr. Szabó János nyugalmazott ügyvéd, szeptember 7-én Szabó Sándor történész, október 12-én Dr. Dénes Zoltán néprajzkutató, és november 24-én Batka Ágnes középiskolai tanár.

Április 30-án vendégünk volt Fodor József nagyváradi helynök atya, aki a búzaszentelés szertartását celebrálta. Júniusban három napos tábort szerveztünk a hittanos gyerekek részére Gyulára. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony Zarándokutat szerveztünk a híveknek Mátraverebély-Szentkútra.

November 11-én a Szent Márton búcsún vendégünk volt Dr. Dénes Zoltán plébános atya, aki a szentmisét celebrálta.

Megrendezésre kerültek a plébánián kézműves foglalkozások hittanos gyerekek részére a farsangi időszakban és október 21-én, valamint az adventi időszakban. Megtartottuk az anyák napi ünnepséget, pásztorjátékot, és minden egyházi ünnepről méltóképpen megemlékeztünk.

Keresztelésben részesült 32 fő, ebből hat fő felnőtt, akik részesültek a bérmálás szentségében is. Házasságot kötött egy pár. Római katolikus szertartás szerinti temetés 55 volt.

Köszönjük a helyi karitásznak a segítséget, a rendezvények lebonyolításában, a karácsonyi ajándékcsomag osztást, amelynek alkalmából 30 családnak tettük szebbé az ünnepeket. Köszönjük a csomaghoz nyújtott felajánlásokat.

Köszönöm az oltárdíszítők egész éves munkáját, a kedves hívek segítségét és támogatását. Köszönjük a Tiszakürti Arborétum vezetőjének nagylelkű felajánlását, a templomot díszítő négy csodálatos fenyőfa adományt. Köszönjük a hittanos gyerekek és a hitoktatók egész éves munkáját és a színvonalas műsorokat. Köszönöm Herczeg Mártonné Ilonának és Cselóczki Krisztinának a plébánián lelkiismeretesen végzett munkájukat. Köszönjük a Szent Márton énekkarnak egész éves munkáját, valamint Laurinyecz Pál kántor úrnak egész évi munkáját.

Kalaman János

plébániai kormányzó

A hozzászólások nem engedélyezettek!