Tájékoztató a szociális változásokról

Tájékoztató a szociális változásokról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2017 (I.27) számú önkormányzati rendeletét, mely a településen élő, szociálisan rászoruló személyek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének szabályairól rendelkezik.

A módosítás célja a rendszeres települési támogatásra jogosult személyek körének bővítésére irányult, mely értelmében az egyes támogatásokra vonatkozó (egy főre számított) jövedelmi határok megemelésre kerültek, valamint – szintén a támogatottak körének bővítése céljából – új támogatási formák kerültek bevezetésre. A módosítások 2018.01.01. napjától léptek hatályba.

A fontosabb változások a következők:

2018.01.01. napjától új támogatási formaként igényelhető: az étkeztetési támogatás, valamint a speciális gondozást igénylő gyermekek utazási támogatása.

Étkeztetési támogatás:

Az önkormányzat az intézményi térítési díj megfizetéséhez étkeztetési támogatást nyújt azon bölcsődei, vagy óvodai nevelésben, illetve 1-8. évfolyamon, iskolai oktatásban részt vevő gyermekek részére, akik a családjuk jövedelmi helyzetére figyelemmel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, továbbá a gyermekvédelmi törvényben foglalt további ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre nem jogosultak. A támogatás mértéke gyermekenként havi 1.000.-Ft összegben, kerül megállapításra, bölcsődés gyermekek esetében egy nevelési évre (12 hó), általános iskolás gyermekek esetében egy tanítási évre (10 hó). Az étkeztetési támogatás természetben, a gyermekétkeztetést biztosító intézmény részére kerül folyósításra. A támogatást a gyermekre tekintettel, a gyermekek szülője, vagy törvényes képviselője igényelheti.

Speciális gondozást igénylő gyermekek utazási támogatása:

A támogatás azon tartós beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek esetében nyújt segítséget, amely gyermekek betegsége okán napi, illetve heti szintű szakorvosi vagy speciális gyógykezelés, illetve fejlesztő kezelés válik szükségessé. A támogatás a megterhelő napi, illetve heti utazás költségeihez nyújt rendszeres pénzellátást. A támogatás egy év időtartamra, havi 5.000.-Ft összegben kerül megállapításra, a támogatást igénylő szülő, vagy más törvényes képviselő részére történő folyósítással.

Az elmúlt évhez hasonló módon és feltételekkel továbbra is igényelhető ellátások: lakhatási támogatás, lakbértámogatás, helyi közlekedési támogatás, rendkívüli települési támogatás( egyszeri segély a rendeletben meghatározott céllal nyújtva : élelemhiány, tüzelőhiány, haláleset, elemi kár, kórházi kezelés, beiskolázás, tartós betegség okozta jövedelemkiesés), valamint  eseti gyógyszer hozzájárulás.

Fenti támogatások esetében a jogosultság megállapítására vonatkozó, (egy főre jutó) jövedelem számításánál, a módosított 2018.01.01. napjától hatályos jövedelmi határok kerülnek alkalmazásra.

Jövedelmi határok 2018.01.01. napjától

  • Lakhatási támogatás:            Jövedelmi határok

                                               családok:                                     egyedül élők:

                             az öregségi nyugdíjminimum                     az öregségi nyugdíjminimum

                                   170 % -a: 48.450.-Ft                                  240 %-a: 68.400.-Ft

  • Lakbértámogatás:                  Jövedelmi határok:

                                            családok:                                                 egyedül élők:

                             az öregségi nyugdíjminimum                    az öregségi nyugdíjminimum

                                   170 % -a: 48.450.-Ft                                 240 %-a: 68.400 .-Ft

  • Helyi közlekedési támogatás:             Jövedelmi határok

                                         családok:                                   egyedül élők:

                            az öregségi nyugdíjminimum                    az öregségi nyugdíjminimum

                                   350 % -a: 99.750.-Ft                                 350 %-a: 99.750.-Ft

 

 A helyi közlekedési támogatás 2018.01.01. napjától nyugdíjasok és a településen működő oktatási intézmények nappali tagozatán tanuló diákok részére is, egységesen egy év időtartamra kerül megállapításra.

  • Rendkívüli települési támogatás: Jövedelmi határok

            /kivételes méltányosság esetén/

                                     családok:                                       egyedül élők:

                           az öregségi nyugdíjminimum                      az öregségi nyugdíjminimum                                     260 %-a: 74.100.-Ft                              310 %-a : 88.350.-Ft

  • Eseti gyógyszer hozzájárulás:       Jövedelmi határok

                                   családok:                                       egyedül élők:

                        az öregségi nyugdíjminimum                     az öregségi nyugdíjminimum      

  • -a:800.-Ft             330 %-a: 94.050.-Ft

 

Új támogatási formák:

  • Étkeztetési támogatás: Jövedelmi határok

                                   családok:                                       egyedülálló, vagy tartós beteg gyermeket                                                                                                        nevelő szülők:

                        az öregségi nyugdíjminimum                     az öregségi nyugdíjminimum      

260%-a:74.100.-Ft                                              310 %-a: 88.350.-Ft

 

  • Speciális gondozást igénylő gyermekek utazási támogatása:

                                                Jövedelmi határok

                                   családok:                                       egyedülálló, vagy tartós beteg gyermeket                                                                                                        nevelő szülők:

                        az öregségi nyugdíjminimum                    az öregségi nyugdíjminimum       

                                200 %-a:57.000.-Ft                                250 %-a: 71.250.-Ft

 

A támogatások igényléséhez szükséges formanyomtatvány ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kérelmezhető. A támogatásokra való jogosultság feltételeiről, valamint az ellátások igénylésének szabályairól a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Igazgatási és Humánpolitikai Osztályának szociális ügyintézői nyújtanak részletes tájékoztatást.

A hozzászólások nem engedélyezettek!