HADIK ANDRÁS EMLÉKNAP Kunszentmártonban

HADIK ANDRÁS EMLÉKNAP Kunszentmártonban

2018. február 25-én lesz 250 éve, hogy a valaha élt legnagyobb magyar hadvezérek egyike, gróf Hadik András tábornagy, Mária Terézia hadvezére, erdélyi kormányzóságának végeztével, több családtagjával és egész udvartartásával Erdélyből Budára tartva, Kunszentmártonba érkezett és itt szállt meg. Másnap délelőtt innen indultak tovább Szolnokon keresztül Budára, majd feltehetően Bécsbe. A 300 éve újratelepült Kunszentmárton XVIII. századi történetében a redemptio (önmegváltás – vagyis a korábban megszerzett és I. Lipót császár által elvett közjogi kiváltságok megvétele) alapvetően fontos ténye mellett ez az esemény jelent helytörténetünk szempontjából kimagasló értéket, hiszen ilyen rangú világi történelmi személyiség a XVIII. században rajta
kívül nem fordult meg városunkban.
Bár az 1920-as évek közepén az akkori városi lapban, a Kunszentmártoni Híradóban történt erre vonatkozó felhívás, sajnálatos módon azonban Hadik András kunszentmártoni jelenlétének, mindmáig nem történt méltó emlékállítás, s ezt a kétségtelen helytörténeti mulasztást ezen a soha vissza nem térő jeles évfordulón egy, a tábornagy úr emlékezetéhez méltó, rangos emléknap megrendezésével kívánjuk teljesíteni. Az emléknap február 23-án pénteken 10 órától kerül megtartásra, és színhelye a Városháza díszterme lesz, ahol Mária Terézia trónra lépéséről, és természetesen Hadik András hadvezéri pályájáról és erdélyi
kormányzóságáról a korszak fiatal szaktörténészei tartanak előadást, majd a történészkonferenciát követően a Helytörténeti Múzeum udvari frontján emléktábla avatásra és koszorúzásra kerül sor. Külön megtisztelő városunk számára, hogy ebből az alkalomból az emléknapon díszvendégként jelen lesz a főrangú család egyik Magyarországon élő tagja: Hadik-Barkóczy Szilveszter úr és felesége is.
Az emléknapon közreműködnek a kunszentmártoni zeneiskola művésztanárai Cseh-Niczky Nikolett igazgatónő vezetésével, továbbá a karcagi Kováts Mihály Huszár Bandérium huszárai. Az emléknap méltóságát emelendő, a Tábornagy úr emlékének tiszteletére ezüst és bronz emlékérmek is kiadásra kerülnek, amelyeket a későbbiek folyamán, előzetes megrendeléssel lehet majd megvásárolni, mivel egyelőre csak a konferencián átadásra kerülő emlékérmek készülnek el. Tájékoztatásképpen leírom, hogy az ezüstérem ára: 13.000.-Ft + áfa = 19.000.-Ft,- a bronzérem ára:1.100.-Ft + áfa= 2.500.-Ft.)
Az emlékérem elő- és hátlapja így néz ki, hogy akit érdekel, már most láthassa, ha szeretné megvenni:

Előlapi ábrán Hadik András huszárezredesi mentében

előlap
Hátlapi ábrán a Mária Terézia Katonai Rend Nagykeresztjének csillaga
a Római Katolikus Plébániával

hátlap

Kérünk mindenkit, hogy aki teheti, tisztelje meg ezt a XVIII. századba, a kunszentmártoni gyökereinkhez visszanyúló témájú ritka helytörténeti emléknapot szíves részvételével és figyelmével.

Tisztelettel: Dr. Szabó János

A hozzászólások nem engedélyezettek!