Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Kunszentmárton város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából a település önkormányzata pályázatot hirdet Kunszentmárton város dalának megírására.

Inspiráció: Településünk elkötelezett a gyermekek zenei nevelése iránt, a felnőtt lakosság többféle zenei közösségben aktív közreműködő. Önkormányzatunk számos olyan nagy horderejű, városi programot, ünnepséget szervez, melyen felcsendülhetne egy dal, ami városunk hangulatát, az itt élők életét, a környezetet célzott bemutatni.   

Egy olyan dal, ami kifejezi az összetartozást, a település szeretetét, az itt élők iránti elkötelezettséget. Nem tartalmazhat politikai üzenetet, nem lehet bántó, megosztó, kirekesztő.

 Pályázati feltételek:

1.Ki pályázhat?

  • A pályázat nyílt, természetes és jogi személyek foglalkozástól, kortól, nemtől, állampolgárságtól és lakóhelytől függetlenül, egyénileg és/vagy csapatban pályázhatnak.
  • Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
  • Profik és amatőrök egyaránt pályázhatnak.

2.Milyen formában kell benyújtani a pályázatot? A zenei mű terjedelme maximum 4 perces legyen. Ugyanazon mű két változatban készüljön el: ének+hangszeres kíséret, valamint instrumentális változat. Benyújtandó CD-n + a szöveg és a kotta írott formában. A pályázat jeligés. Egy borítékban kell elhelyezni a dalt és a szöveget 1 példányban. A borítékban egy lezárt kisborítékban kell elhelyezni az adatlapot. A kisborítékra is és a pályázati borítékra is a jeligét kell felírni.

3.Pályaművek beadásának feltételei: csak eredeti szövegű és dallamú művel lehet pályázni. Erről a szerzőnek ill. szerzőknek külön-külön a mellékelt adatlapon kell nyilatkoznia.

4.A pályaművek elbírálásának rendje:

A bíráló bizottság tagjai:

Cseh András: keyboarder, a kunszentmártoni zeneiskola művésztanára,

Dénes Mónika: magyar-ének–zene szakos általános iskolai tanár, a Vivace kamarakórus tagja,

Kovács Mariann tanítónő, a Vivace Kamarakórus tagja,

Séra Erzsébet: nyugalmazott magyar-rajz szakos középiskolai tanár, a Szent Márton énekkar tagja,

Szabó Mihályné: nyugalmazott általános iskolai igazgató, magyar-történelem szakos tanár,

Szilágyi Gyöngyike: magyar- ének-zene szakos középiskolai tanár,

Wenner-Várkonyi Attila Kunszentmárton város polgármestere.

Mindenkinek egy szavazata van.

További 1 szavazatot jelent a képviselőtestület többsége által első helyre jelölt dal, valamint

1 szavazatot jelent  az internetes, ill. személyes szavazás alapján legtöbb szavazatot kapó dal.

Összesen 9 pont adható. Ebből a legtöbb szavazatot megkapó dal nyeri el Kunszentmárton dala címet.

A bíráló bizottság dönthet úgy, hogy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

A bíráló bizottság minden tagjának véleményt kell alkotnia. További helyezéseket nem ítél meg a bizottság.

5. A pályázat díjazása: Ünnepélyes keretek között kerül sor az eredményhirdetésre. Külön pénzbeli díjazás nem illeti meg a szerzőt, szerzőket.

6. Szerzői jogok kérdése: A pályázat kiírója jogosult a győztes művet népszerűsíteni, de anyagi hasznot abból nem származtathat magának. A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaművet elektronikus formában megjelentesse, közzé tegye, és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.

A szerzői jogdíj a hatályos jogszabályok szerint illetik meg őket.

A pályázók által megadott személyes adatokat, elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, és csak a pályázathoz kapcsolódóan használja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak változtatásának jogát fenntartja

 6.Nevezési díj: nincs

 7.A pályázattal kapcsolatos határidők:

A pályázat benyújtásának határideje:       2018. július 30.

A pályaművek közzétételének ideje:           2018. július 15-31. (Közönségszavazás ideje interneten, ill. a városi könyvtárban személyesen.)

A képviselőtestület szavazása:                    2018. augusztus 20.

A szakmai bírálóbizottság döntése:                        2018. augusztus 20.

8.Eredményhirdetés ideje, helye: Az ünnepélyes eredményhirdetésről a pályázat kiírója gondoskodik.

9.Melléklet: adatlap

Kunszentmárton, 2018. március 06.

Pályázati adatlap kérhető a Polgármesteri Hivatal portáján,

a József Attila könyvtárban vagy letölthető! 

Kunszentmárton dala adatlap

 

A hozzászólások nem engedélyezettek!