Lakossági járdaprogram

Lakossági járdaprogram

Kunszentmárton Város Önkormányzatának
2018. évi lakossági járdafelújítási pályázati felhívása

Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200 m² építési anyag mennyiséget biztosít lakossági járdafelújítási munkák támogatására. Támogatás kizárólag a rendelkezésre álló keretig biztosított.

A támogatás célja:
Kunszentmárton közigazgatási területén az ingatlanok előtti járdák jó állapotúak, balesetmentes közlekedésre alkalmasak legyenek, a járdafelújítás lakossági közreműködéssel történő megvalósításának ösztönzése.

Támogatást nyújtja:
Kunszentmárton Város Önkormányzata megbízásából a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Támogatás formája:

járdafelújításhoz térítésmentes építési anyag biztosítás

Támogatás igénylése:
- Lakossági járdafelújítási pályázatra azon ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek, akik az Önkormányzat által biztosított anyagból vállalják a munkák kivitelezését, és beadványukban megjelölik a kivitelezésért felelős személyt.
- A járdafelújítási pályázat benyújtására 2018-ban egy időpont áll rendelkezésre. A megadott határidőre beérkezett pályázatok indokoltságát a Városgondnokság és a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Pályázatkezelő Osztályának munkatársai a helyszínen leellenőrzik a tényleges kivitelezés megkezdése előtt és a munkálatok befejezését követően. Ha nagyobb igény jelentkezik járdafelújításra, mint a rendelkezésre álló keret, akkor előnyben részesül az az ingatlan tulajdonos, akinél nagyobb mértékű a járda károsodása.
Összességében 200 m² járda felújítására elegendő építési anyag igénylésére van lehetőség.
- A járdát akadálymentes kialakítással, a csatlakozó járda szélességéhez igazodó szélességben kell megépíteni 8 cm beton, 8 cm homokos kavicságy szerkezeti kialakítással. A csatlakozó járdánál szélesebb járda is építhető, de a szélesebb járdarészhez támogatás nem adható.
- A Városgondnokság vállalja a régi betonjárdából származó törmelék elszállítását, de földet és máshonnan származó egyéb hulladék elszállítását nem vállalja.
- Azon ingatlantulajdonosok részére, akik a beton járdánál magasabb műszaki színvonalú, pl. VIACOLOR burkolatú járdát kívánnak építeni, a Városgondnokság csak a pályázatban meghatározott betonjárda (4.000,- Ft/m2) költsége erejéig biztosít építési anyagot.
- Amennyiben a benyújtott támogatási igény a kérelemben megjelölt felújítandó járdahossz vagy egyéb adat jelentősen eltér a helyszíni szemle során megállapítottaktól, az rosszhiszeműség miatt a pályázatból való kizárást vonhatja maga után
- A járda elkészültét telefonon (56/560-513) vagy személyesen a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Pályázatkezelési Osztályán kell bejelenteni. A bejelentéstől számított 15 napon belül az elkészült munkálatok a fentiek szerint ellenőrzésre kerülnek.
- A pályázónak vállalnia kell a járda megépítésének támogatáson felüli összes felmerülő költségeit, valamint a járdafelújítás kapcsán a közterületen okozott károk, ill. a közterület eredeti állapotba történő helyreállítását.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. május 31.

A pályázat benyújtás módja és helye:
A pályázat eredeti példányát a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Pályázatkezelő Osztályán személyesen ügyfélfogadási időben [hétfő: 0800-1600; szerda: 0800-1200, csütörtök: 0800-1200], vagy postai úton az 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. számra címezve „Lakossági járdafelújítás 2018.” címmel ellátva kell benyújtani. A pályázat benyújtása díjmentes.

A támogatói döntést követően a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal írásbeli tájékoztatást küld a pályázók részére.

A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Személyesen a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Pályázatkezelő Osztályán Budai Barbara műszaki ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy
Telefonon: 56/560-513 számon.

Kunszentmáton, 2018. április 27.
Kunszentmárton Város Önkormányzata

A pályázati adatlap lentebb letölthető!

Járda Pályázati adatlap

A hozzászólások nem engedélyezettek!