LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Kunszentmárton Város készülő új településrendezési eszközeiről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezettségének eleget téve a település teljes közigazgatási területére új településrendezési tervet készíttet. A településrendezési terv első munkarészeken helyzetfeltáró, megalapozó vizsgálat készül, majd fejlesztési elképzeléseket tartalmazó településfejlesztési koncepció.
A készülő településrendezési tervről és településfejlesztési koncepcióról 2018. március 22-én közmeghallgatás keretében tájékoztatást adtak a terv készítői.
A tisztelt lakosságtól, gazdasági társaságoktól, civilszervezetektől továbbra is várjuk fejlesztési elképzeléseiket, terveiket, esetleges pályázati szándékaikat, melyeket 2018. május 25-ig a muszak@kunszph.hu e-mail címre juttathatnak el, vagy írásban a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán adhatják le. Fejlesztési elképzeléseik leírása azért lényeges, mert a készülő településrendezési tervben figyelembe lehet venni, és az építések jogalapját a rendezési terv biztosítja, valamint az egyes pályázatokhoz is mellékelni kell a településrendezési tervet, mellyel összhangban kell lenni a pályázatnak.
A településrendezési terv az új építésekre és engedélyköteles tevékenységekre vonatkozik. A már meglévő létesítményekre akkor vonatkozik, ha azokat le szeretnék bontani és a helyén új épületet építeni, vagy fel szeretnék újítani, bővíteni, esetlegesen a használati módját megváltoztatni. A településrendezési terv jóváhagyása után új, területfelhasználási változással járó és az eddigi használatoktól eltérő fejlesztést csak akkor engedélyezhetnek, ha azt a településrendezési terv tartalmazza. Az építési engedélyek kiadásának jogalapja az új helyi építési szabályzat és a szabályozási terv lesz a terv jóváhagyását követően. A jelenleg hatályos településrendezési terv az új terv hatályba lépésével egy időben hatályát veszti.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a település jelentősebb gazdasági tevékenységeket folytató helyi vállalkozásokat, gazdálkodókat külön adatkéréssel is megkereste az Önkormányzat a településrendezési terv minél alaposabb kidolgozása érdekében.
Amennyiben Ön a fentiekben megfogalmazott célcsoport tagja, azonban az önkormányzati megkeresést nem kapta meg, kérjük, jelezze ezt, segítve munkánkat!

Wenner- Várkonyi Attila - polgármester

A hozzászólások nem engedélyezettek!