Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek

Kunszentmárton Város Képviselő-testülete megtartotta a 2018-as év első félévének utolsó soros ülését június 28-án. Az ülés egyik fő napirendi pontja a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságának 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolója. A Városgondnokság hosszú évek óta foglalkozik többek között a konyha és a sportlétesítmények üzemeltetésével, közfoglalkoztatással, vagyongazdálkodással, lakásügyekkel és a város üzemeltetési feladatait is ellátja.
Katona Zsolt intézményvezető beszámolójából kiderül, hogy a Városgondnokság által végzett feladatok teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek a közfoglalkoztatási programok, melyek feltöltése évről-évre nehezebb. Okai egyrészről a nem megfelelő munkaerő (orvosilag nem alkalmas), másrészről, hogy a munkanélküliek többsége nő, akikkel minden feladatot nem lehet elvégezni. A közfoglalkoztatás keretében elvégzik a közterületek, zöldterületek fenntartását, tehát a város közterületeinek, útpadkáinak napi szintű takarítását, fűnyírást és az elültetett növények rendszeres ápolását. A tavalyi évben 1250 virágpalánta, 40 gömbkőris, 147 gömbakác csemetével
gazdagodott a város zöldterülete. A 2017-es évben két közfoglalkoztatási programban is lehetőség nyílt utak javítására és járdák építésére. A beszámolóból megtudjuk, hogy a pályázatokban biztosított dologi összegből, a szerszámok és munkaruházat mellett beszerzésre került még: 110 tonna aszfalt és aszfaltszállítás, 33 mázsa cement, 130 tonna bányakavics, 162 darab áteresz és 45 tonna zúzott kő.
Kunszentmárton belterületén kívül Kungyaluban is folyamatosan biztosított volt a közfoglalkoztatási létszám, sok esetben a kunszentmártoni közfoglalkoztatotti, műszaki állományból pótoltak munkaerőt. A Városgondnokság üzemeltetéséhez 48 darab szociális és piaci alapú bérlakás tartozik, melyekben a Műszaki Osztállyal együtt évente két alkalommal tartanak lakásbejárást. Sajnos a bérlakások állapota folyamatosan romlik. Az intézmény még közreműködik a városi rendezvények elő- és utómunkálataiban folyamatosak az útjavítási, karbantartási munkák, a téli síkosság mentesítése, zöldterület-kezelés, köztemető fenntartása. 2016-ban jött létre az intézmény karbantartó csoportja.
Készítettek már buszvárókat, játszótéri kerítést, felújították az iskolai konyhát, az önkormányzati óvoda kialakításában is részt vettek.
A 2017-es év nagy feladata volt a városban a kóbor ebek befogása, mely megoldódni látszik. A Városgondnokság szerződést kötött egy személlyel, aki az ebek befogását végzi. A tevékenység ellátása érdekében az intézmény saját költségvetéséből kialakított egy öt férőhelyes átmeneti kennel sort, biztosította a befogáshoz szükséges eszközöket. Az intézmény a 2017. évben a takarékosság előtérbe helyezésével látta el tevékenységét.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságának beszámolóját, és megköszönte az intézményvezető és a munkatársak munkáját.

A testület elfogadta az önkormányzat pénzügyi likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót, melyből kiderül, hogy az önkormányzat és az intézményeinek működése az év első négy hónapjában zavartalan volt, a pénzügyi egyensúly fennállt. Ha a bevételek továbbra is a betervezett ütemben teljesülnek, és az Önkormányzat az év további időszakában is rendelkezik szabad pénzösszeggel, akkor kiadásainkat a tervezetteknek megfelelően tudjuk teljesíteni.

DSC_9708
Elfogadták a tájékoztatót a megkötött szerződésekről is. Jauernik István kifejtette, hogy a beruházások elhúzódnak. „A pályázatok pozitív döntése régen megtörtént. A támogatási szerződések aláírásra kerültek, a pénz az Önkormányzatnál van. A kerékpárút, a Telekparti út ma már szinte járhatatlan, még mindig nem írták ki a közbeszerzést. Katasztrofális, hogy eltelt az év fele és még a kivitelezőt sem választották ki, egyedül a Széchenyi lakótelepi bölcsőde és óvoda fejlesztése halad. Ez a helyzet nem helyi sajátosság, országos problémáról van szó. Az önkormányzati ciklus elején már volt döntésük több pályázatról, de nagyon kérdéses, hogy a ciklus végére mi valósul meg mindebből”
Wenner-Várkony Attila polgármester reagált a felvetésre. „Sok esetben nem adták még ki az engedélyt, a határidők elhúzódnak. Helyi szinten mindent elkövetnek munkatársaink. Bízunk abban, hogy felgyorsulnak az események és a pályázataink mihamarabb megvalósulnak.”

Az ülés végén az Egyéb kérdések keretében a következők merültek fel.
-Jauernik István felvetette, hogy Széchenyi lakótelepen élőknek kellemetlensége adódik a lakcímmel. A lakótelepen nincsen házszám. Bizonyos rendszerek képtelenek arra, hogy azt értelmezzék, hogy nincsen házszám vagy helyrajzi szám. Ez a lakóknak kényelmetlen helyzetet okoz. A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha megszámoznák a lakótelepet.
-Még júniusban Dombóváron egy fa kicsavarodott és az autóra ráesve, a benne ülő öt személy közül négyen életüket vesztették. Másnap a helyi polgármester első intézkedése az volt, hogy szakértői véleményt kért a fa állapotával kapcsolatban, hiszen a balesetben életben maradt személy elkezdte keresni a felelősöket. Az utóbbi hetek, hónapok nagy viharainak következtében Kunszentmártonban is dőlt ki gesztenyefa a Plébánia előtt. Jauernik István kezdeményezi, hogy a Városgondnokság vágja ki az
életveszélyes fákat, mielőtt bármilyen baleset történik, hiszen a Deák Ferenc utcai gesztenyefákat már korábban életveszélyesnek minősítette egy szakértői vélemény.

Herczeg Renáta

A hozzászólások nem engedélyezettek!