Pályázati felhívás

Kunszentmárton Város Önkormányzatának
2018. évi (II. ütem) lakossági járdafelújítási pályázati felhívása

Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testülete 250 m² építési anyag mennyiséget biztosít lakossági járdafelújítási munkák támogatására. Támogatás kizárólag a rendelkezésre álló keretig biztosított.

A támogatás célja:
Kunszentmárton közigazgatási területén az ingatlanok előtti járdák jó állapotúak, balesetmentes közlekedésre alkalmasak legyenek, a járdafelújítás lakossági közreműködéssel történő megvalósításának ösztönzése.

Támogatást nyújtja:
Kunszentmárton Város Önkormányzata megbízásából a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Támogatás formája:

járdafelújításhoz térítésmentes építési anyag biztosítás

Támogatás igénylése:
- Lakossági járda felújítási pályázatra azon ingatlantulajdonosok jelentkezhessenek, akik az Önkormányzat által biztosított anyagból vállalják a munkák kivitelezését, és beadványukban megjelölik a kivitelezésért felelős személyt.
- A járda felújítási pályázat benyújtására határidő legyen megállapítva. A megadott határidőre beérkezett pályázatok indokoltságát a Városgondnokság és a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Pályázatkezelő Osztályának munkatársai a helyszínen ellenőrizzék le (a munkálatok megkezdése előtt, és a befejezést követően). Ha nagyobb igény jelentkezik járdaépítésre, mint a rendelkezésre álló keret, akkor előnyben részesüljön az az ingatlantulajdonos, akinél nagyobb mértékű a járda károsodása.
Összességében 250 m² járda felújítására elegendő építési anyag igénylésére van lehetőség.
- A járdát akadálymentes kialakítással, a csatlakozó járda szélességéhez igazodó szélességben kell megépíteni 8 cm beton, 8 cm homokos kavicságy szerkezeti kialakítással. A csatlakozó járdánál szélesebb járda is építhető, de a szélesebb járdarészhez támogatás nem adható. - A Városgondnokság vállalja a régi betonjárdából származó törmelék elszállítását, de földet és máshonnan származó egyéb hulladék elszállítását nem vállalja. - Azon ingatlantulajdonosok részére, akik a beton járdánál magasabb műszaki színvonalú, pl. VIACOLOR burkolatú járdát kívánnak építeni, a Városgondnokság csak a pályázatban meghatározott betonjárda (4.000,- Ft/m2) költsége erejéig biztosít építési anyagot. - Amennyiben a benyújtott támogatási igény a kérelemben megjelölt felújítandó járdahossz vagy egyéb adat jelentősen eltér a helyszíni szemle során megállapítottaktól, az rosszhiszeműség miatt a pályázatból való kizárást vonhatja maga után. - A járda elkészültét telefonon (56/560-513) vagy személyesen a Kunszentmártoni
Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Pályázatkezelési Osztályán kell bejelenteni. A bejelentéstől számított 15 napon belül az elkészült munkálatok a fentiek szerint ellenőrzésre kerülnek. - A pályázónak vállalnia kell a járda megépítésének támogatáson felüli összes felmerülő költségeit, valamint a járdafelújítás kapcsán a közterületen okozott károk, ill. a közterület eredeti állapotba történő helyreállítását.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázat benyújtás módja és helye:
A pályázat eredeti példányát a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Pályázatkezelő Osztályán személyesen ügyfélfogadási időben [hétfő: 0800-1600; szerda: 0800-1200, csütörtök: 0800-1200], vagy postai úton az 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. számra címezve „Lakossági járdafelújítás 2018 II. ütem.” címmel ellátva kell benyújtani.

A pályázat benyújtása díjmentes.

Elbírálási határidők:
2018. augusztus 15
2018. szeptember 15.
2018. szeptember 30., illetve a keret kimerüléséig

A támogatói döntést követően a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal írásbeli tájékoztatást küld a pályázók részére. A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: személyesen a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Pályázatkezelő Osztályán Budai Barbara műszaki ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy Telefonon: 56/560-513 számon.

Kunszentmáton, 2018. július 25.

Wenner-Várkonyi Attila - polgármester

A hozzászólások nem engedélyezettek!