Dr. Barna Gábor újabb díjat kapott

Dr. Barna Gábor újabb díjat kapott

Mint már korábban közzétettük dr. Barna Gábor március 15-én a Pesti Vigadóban átvette a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetését a haza érdekeinek előremozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenységéért.
Nyár elején pedig megkapta a Jászkunság hagyományőrzéséért díjat a nagykun kapitányok javaslatára.
A Keresztény Élet június 10-én megjelent számában Tóth Sándor újságíró kérdésére, mely szerint a nagykun kapitányok milyen indokkal javasolták a díj elnyerésére dr. Barna Gábor a következőket válaszolta: „Hallván az indoklást, munkásságom általános elismerése mellett a Jászkunságban végzett kutató – és oktatómunkámat emelték ki. Ebben hangsúlyos szerepet kap a vallási kultúra, szülővárosom: Kunszentmárton vallási életének vizsgálata, az eredmények közzététele, a Kis- és Nagykunságban
végzett hasonló tematikájú kutatómunkám, és azok megjelenítése. Csak megjegyzem: a török alatt elpusztult Kunszentmártont a Jászapátiból érkezett katolikusok élesztették újjá, így lett a Nagykunság egyetlen katolikus városa. Meglepően gazdag a vallási hagyománya. Kiadványok megjelentetésével támogattam a helytörténész, Józsa László kutatásait, ő írta meg a Szent Mártonról elnevezett templom monográfiáját, a kunszentmártoni papok történetét. Több más tanulmány szerzője is ő. A közelmúltban jelent meg a Nagykunság három évszázados vallási életének, kultúrájának összefoglalása, ami tartalmazza a református és katolikus egyházközségek, gyülekezetek történetét, s a helyi sajátosságokat. Sajnos mind a katolikus, mind a református gyülekezeti élet mára lehanyatlóban van. Az emlékek őrzése, felmutatása a tudományos kutatás feladata, ébrentartásuk a lelkipásztorokra hárul.”

Gratulálunk városunk lokálpatriótájának az elismeréshez!

A hozzászólások nem engedélyezettek!