Szent István napi ünnepi képviselő-testületi ülés

Szent István napi ünnepi képviselő-testületi ülés

 

Kunszentmárton Város Önkormányzata a Szent István Napja tiszteletére rendezett ünnepi Képviselő-testületi ülésén emlékezett államalapítónkra, Szent Istvánra és köszöntötte városunk kitüntetettjeit a Városházán 2018. augusztus 17-én. Wenner-Várkonyi Attila köszöntő gondolataiban kiemelte Szent István nagyságát. „Nemcsak emberi tetteiben, eltökélt szándékával és kitartó munkájával egy nemzetből valódi államot szervezett, hanem abban is, hogy országunkat, Magyarországot, melyre talán nincs is más példa a világban, a test, szellem, lélek oszthatatlan hármasában alkotta meg, nem feledkezve meg arról, hogy e csodás cselekedetet csak Isten szolgálatában viheti sikerre. E nehéz, ám nemes feladatot apja, Géza kezdte meg, aki kijelölte a követendő utat fia számára, melyben az ifjú Istvánnak, a nomád nép vezetőjének, Vajknak fel kellett nőnie és királlyá kellett válnia, hogy népéből országot teremtsen. Teremtő munkájában nem önös érdekek vezették, hanem a magyar nép megmentése.”

Az új kenyérért mondott hálát és megszentelte városunk kenyerét Forgó Miklós plébániai kormányzó.

Az ünnepségen elismerések átadására is sor került, példaértékű sportteljesítményük elismeréseként polgármesteri elismerésben részesültek: Mikus Máté, Kasza Tímea, Balog Zsófi Zoé, Pugner Tamás, Kondor Csaba és Sári Mária.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés augusztus 20-ai ünnepén több kunszentmártoni kitüntetésben részesült, kiket a Szent István napi ünnepi képviselő-testületi ülésen Wenner-Várkonyi Attila polgármester is köszöntött. Herczeg Józsefné Gácsi Zsuzsanna a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ nyugdíjas munkatársa a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális Díjat, Molnár Zsuzsanna Mária a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Városi Óvodájának vezető óvódapedagógusa a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjat, Vincze Béla a Kunszentmártoni Általános Iskola és Művészeti Iskola biológia-testnevelés szakos tanára a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelési és Sport Díjat vehette át, míg Dr. Hoffmann Zsolt, Kunszentmárton Város jegyzője a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati és Közigazgatási Díjat érdemelte ki. A megyei rendezvényről a lapszám további oldalain még olvashatnak.

Kunszentmárton Város képviselő-testületének döntése értelmében a Kunszentmárton Város Testnevelési és Sport Díjat ebben az évben a Kovács Istvánnak és feleségének Schvingula Annának adományozta. Már az Általános Iskola tanulói közül is kiemelkedtek, a kézilabda játékban való rátermettségükkel. Középiskolás korukban teljesedett ki tudásuk olyan szintre, hogy kiemelkedtek társaik közül. Kovács István a fiú, míg felesége a női csapat húzóereje volt. Mindkét csapatban kitűnő eredményeket értek el, kulturált, intelligens és sportszerű játékukkal, viselkedésükkel. A két kiváló sportoló barátságából házasság született. A Kunszentmártoni Torna Egylet Kézilabda Szakosztályának tagjaiként mindketten közel két évtizedig sportoltak. Kimagasló eredményeik alapján méltóak az elismerésre.

Kunszentmárton Város Közszolgálati Díját ebben az évben Földi Zsolt a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka kapta.

Tűzoltói pályafutását Szolnok Város Önkormányzati Tűzoltóságán kezdte 1996-ban. Egy évvel később már a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon teljesített szolgálatot beosztott tűzoltóként. Elhivatottságának és rátermettségének köszönhetően hamarosan szolgálatparancsnok-helyettes, majd megbízott szolgálatparancsnok, Tűzoltási Műszaki Mentési Osztályvezető, később tűzoltóparancsnok-helyettes lett. 2013-ban Kunszentmárton város tűzoltóparancsnokává nevezték ki. Megjelenésében, szakmaiságában megmutatkozik a rendvédelmi szervek szabálytudata. Példás tenni akarással látja el napi szolgálati feladatait, magas fokú szakmai ismereteire mindenkor és minden helyzetben számíthatnak kollégái és a vele kapcsolatban állók. Földi Zsolt tűzoltó alezredes a tűzoltó társadalom kiemelkedő tagjaként Kunszentmárton városa érdekében kifejtett példaértékű munkavégzése és kiemelkedő teljesítménye alapján méltó Kunszentmárton Város Közszolgálati Díjára.

Kunszentmárton Város Közművelődési Díját Hegedűs Éva vette át. Kunszentmárton kulturális életének meghatározó egyénisége. Felkészültsége, tárgyi tudása, ragyogó kommunikációs készsége, helyismerete teszi őt kiváló riporterré. Számára nincs különbség kis és nagy riport, fontos és kevésbé fontos személyek és események között. Számára mindig a kultúra maradt a legfontosabb téma. Legyen szó színházi előadásról, koncertről, kiállításról, pódium műsorról, szavaló versenyről, megtalálja a módját, hogy híradása érdekes, emlékezetes legyen. A média világában dolgozók számára nincs hétvége, ünnepnap, mindegy, hogy nappal van, vagy éjszaka, mert a hír mindenek előtt való. A város kultúrájáért végzett elhivatott és kiváló munkájának elismeréseként Hegedűs Éva méltán vehette át Kunszentmárton Közművelődési Díját.

Kunszentmárton Város képviselő-testülete Kunszentmárton Város Gazdasági Díját a Papp Szőrme Kft. tulajdonosának, Papp Józsefné Stuhl Ilonának településünk köztiszteletben álló polgárának adományozta. Papp Józsefné gyermekkorát és általános iskolai éveit is Kunszentmártonban töltötte. Fiatalon a fővárosba költözött és az újpesti Pannónia Szőrmegyárban kezdett dolgozni. Itt ismerkedett meg férjével, Papp Józseffel, aki szintén a szőrmegyárban helyezkedett el. Ilona 1974-ben kezdett a kunszentmártoni Pannónia Szőrmegyárban, majd kitartó és precíz munkájának köszönhetően csoportvezetővé, később művezetővé léptették elő, később már az üzem műszaki fejlesztésén dolgozott. Férje, Papp József a családi hagyományokat folytatva 1981-ben megalapította a kiválóan működő szőrmekikészítő és a bőripari termékeket gyártó kisipari vállalkozását, melyet 1987-től közösen irányítottak.

Az igények változásával a 2000-es évek elejétől jelentősen csökkent a gyártás mennyisége a kikészítés iránti kereslet. Férje 2003-ban bekövetkezett halálát követően a kikészítő üzem bezárásra került. A konfekcionálás azonban napjainkban is folyamatos, köszönhető többek között a jól képzett kollégáknak, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a kihalófélben lévő szakma még ma is megcsillogtathassa szépségeit. Lelkiismeretes, becsületes munkájával még ma is nyitott a kihívásokra, az innovációra és képes időben reagálni az új igényekre, biztosítva a jól működő családi vállalkozás stabil alapjait és növekedését, melyek alapján méltó Kunszentmárton Város Gazdasági Díjára.

Az ünnepség fényét emelte Deák Júlia moldvai csángó népdalcsokrával. Cseh-Niczky Nikolett Vavrinyec Béla Széles a Balaton népdalfeldolgozásával varázsolta el a vendégeket, hangszeren kísérte ifj. Cseh András.

Gratulálunk minden elismerésben részesülőnek!

A Kunszentmártoni Szervezési, Igazgatási

és Humánpolitikai Osztály munkatársai

Az ünnepség képei az alábbi linken megtekintetőek!

 

 

 

 

 

 

 

A hozzászólások nem engedélyezettek!