Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek

Kunszentmárton Város Önkormányzatának képviselő-testülete megkezdte II. féléves munkáját 2018. szeptember 27-én megtartott soros ülésével.
Elsőként megtárgyalta a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint beszámoló a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Az ülésen jelen volt Bán Lajos tűzoltó alezredes és Földi Zsolt tűzoltó alezredes, a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltó parancsnoka is. A beszámoló végén az összegzésben az alábbi olvasható: „A Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság alapvető rendeltetése a működési területén élő lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. A komplex védekezés elősegíti a veszélyhelyzetek megelőzését. Összességében jelentős és minőségi változások eredményeként egy egységes katasztrófavédelmi rendszer jött létre. Az új rendszerben világos alá- és fölérendeltségi viszonyok, felelősségi körök és határozott irányítási rendszer került kialakításra, így az arra hivatottak képesek gyorsan és hatékonyan reagálni veszélyhelyzetekben. E rendszer alaprendeltetése az élet- és vagyonbiztonság, tágabb értelemben a közbiztonság megőrzése.”

Wenner-Várkonyi Attila polgármester megköszönte a munkát és bízik abba, hogy a jó kapcsolat továbbra is megmarad az Önkormányzat és a tűzoltóság között.

A szeptemberi soros ülésen egyhangúlag elfogadta a testület az egészségügyi alapellátásban dolgozók beszámolóját, a Városi Egészségügyi Központ és a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ munkájáról szóló tájékoztatót, és megköszönte minden szférában áldozatosan és lelkiismeretesen dolgozó munkatárs elhivatottságát.
Döntés született továbbá a Tiszakürti út és a Köttönmajori lakóingatlanok ivóvízbekötésének finanszírozásával kapcsolatban, ugyanis Az Önkormányzat vállalja a Tiszakürti úti lakóingatlanok ivóvíz-bekötő vezeték kiépítésének költségeit a 2018. évi víziközmű vagyon bérleti díj terhére. Míg a volt Állami Gazdasági, Köttönmajori lakóingatlanok esetében – első körben az életvitelszerűen bejelentett ingatlanhasználóknál – az ivóvíz bekötés kivitelezésének bekerülési költségét a BÁCSVÍZ ZRT. által megküldött ajánlatban foglaltak szerint a 2018. évi víziközmű vagyon bérleti díj terhére. Továbbá a Tiszakürti úti lakóingatlanok, illetve a volt Állami Gazdasági (Köttönmajori) lakóingatlanok vízszolgáltatását korábban biztosító gazdasági társaságok esetében 1-1 ivóvíz-bekötés tervezési és kivitelezési költségeit – a lakóingatlanokkal azonos feltételek mellett vállalja a 2018. évi víziközmű
vagyon bérleti díj terhére.

A testület megtárgyalta az önkormányzat 2018. első féléves előirányzatainak teljesítéséről szóló tájékoztatót is, melyről elmondható,
hogy Az önkormányzati gazdálkodás során a második félévben is ugyanilyen gondossággal kell az önkormányzati kiadásokat kezelni, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a bevételek a második félévben is legalább ilyen ütemben és rendszerességgel
teljesüljenek.

Herczeg Renáta

A hozzászólások nem engedélyezettek!