Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Rendszer

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Rendszer

A Magyar Honvédség egy gyakorlópálya keretében kitelepült a Városnapra, hogy ott is
népszerűsítsék a rendszert. Kovács Imre alezredes úrral a III. katonai körzet parancsnokával és dr. Rácz Károly százados úrral, a járási századparancsokkal készített interjúból közelebbről megismerhetik kedves Olvasóink az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Rendszert.

- A Magyar Honvédség milyen céllal hívta életre a rendszert?
- Kovács Imre alezredes: A Magyar Honvédség 2010. óta igyekszik megújítani a tartalékos rendszerét. Első lépésként az önkéntes műveleti tartalékos rendszerét újította meg, ebbe a katonák, rendőrök, büntetés végrehajtási dolgozók, a rendvédelmiek tartoztak bele. Ezután az önkéntes védelmi tartalékosok megújítása következett, akik a honvédség különböző objektumainál, kapukba, ellenőrző, áteresztő pontokon, raktáraknál teljesítenek szolgálatot a nap 24 órájában. A tartalékos rendszer harmadik lépése 2017. január 1-vel indult. Magyarország 197 járásában kívánunk területi elhelyezkedés alapján tartalékos századot létrehozni. A cél, hogy járásonként minél rövidebb időn belül száz önkéntes katona csatlakozzon a rendszerhez, akik katonai kiképzésével ebben a járásban dr. Rácz Károly százados úr foglalkozik.

- Milyen feladatokat láthatnak el a rendszerbe belépő önkéntes katonák?
- Kovács Imre alezredes: Alapvetően katasztrófavédelmi feladatok ellátásával, árvíznél, belvíznél, földrengésnél, kiterjedt közlekedési katasztrófánál látnak el feladatot. De az alapvető katonai tudnivalókat is el fogják sajátítani. Amennyiben ezek az emberek kedvet kapnak és csatlakoznak a honvédséghez, megfelelő képzés után szerződéses katonai állományba is kerülhetnek, továbbá részt vesznek a helyi protokoláris eseményeken is. Kunszentmártonban legközelebb október 23-án a helyi emlékműnél katonai tiszteletadással elhelyezzük a kegyelet koszorúit. A rendszerhez
hozzátartozik a honvédelmi nevelés is. Ifjú- és gyermekkorban már próbáljuk érdekeltté tenni a fiatalokat. Ennek érdekében hoztunk ma a Városnapra egy paintball és egy ügyességi pályát, melyeknek a felnőttek körében is nagy sikere van. A cél felkelteni az érdeklődést a honvédség iránt.

- 2017 januárjában indult a rendszer. Azóta milyen tapasztalatok vannak és melyek a csatlakozás feltételei?
- Dr. Rácz Károly századparancsnok: A nulláról indult a rendszer. Jelenleg országos szinten megközelíti az 1800 főt. Egyre népszerűbb ez a szolgálati forma. A csatlakozás feltételeinek fontos kritériuma a 18 éves életkor betöltése. Csatlakozni egészen a mindenkori öregségi nyugdíjig, tehát 65 éves korig lehet. A jelentkezés feltétele még a büntetlen előéletű magyar állampolgárság és a belföldi lakhellyel való rendelkezés.

- Milyen kiképzést kapnak a csatlakozók?
- Dr. Rácz Károly századparancsnok: Van egy alapkiképzés, mely a szerződéskötést követően kerül végrehajtásra, éves viszonylatban 20 napban történik. Főleg hétvégén, hogy a hozzánk csatlakozók munkába járását ne akadályozzuk. Az alapkiképzést követően az adott beosztásra történik meg a felkészítés. A kiképzés nem katonai laktanyákban, hanem a lakóhelyhez közel történik.

- A Kunszentmártoni Járásban milyen hajlandóság mutatkozik?
- Kovács Imre alezredes: Már vannak kunszentmártoni önkéntes területvédelmi katonák. Ha a jelenlegi toborzásunk megfelelő táptalajra lel, akkor 30 főtől a már meglévőn kívül egy újabb csoport kezdheti meg az alapkiképzést. Azon személyek, akikkel szerződést kötünk és belépnek a rendszerben, szerződéskötési díjra, míg, ha egy évet teljesített valaki a rendszerben, akkor rendelkezésre állási díjra jogosult. Ha pedig beosztásának megfelelően szolgálatba lép, akkor az adott szolgálatteljesítési napokon alapilletményt kap. Várjuk az önkénteseket!

Herczeg Renáta

A hozzászólások nem engedélyezettek!