Októberi soros képviselő-testületi ülés

 

Októberi soros képviselő-testületi ülés

Kunszentmárton Város Önkormányzatának képviselő-testülete soros testületi ülést tartott 2018. október 25-én, mely ülésen a nevelési és oktatási intézmények adtak tájékoztatót munkájukról: a Szent Anna Katolikus Óvoda, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ óvodája, a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a KSZC Kunszentmártoni Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája és a Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola. Molnár Zsuzsanna, az önkormányzati óvoda vezetője elmondta, hogy „Az óvodai nevelésben változás történt. Az egészséges életmód, az anyanyelvi nevelés terén értékorientált nevelést kell biztosítani a gyerekeknek, továbbá testvérvárosi kapcsolatot ajánlott létesíteni külhoni óvodákkal, melyre már a polgármester felajánlotta a segítségét.” Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgató asszony a tájékoztatójában kiemelte, hogy az iskolában a komplex instrukciós program bevezetésre került. „Ez a program ma Magyarországon a legújabb és a leginnovatívabb módszertan, ami segíti a felzárkóztatást, a tehetséggondozást és az egyéni fejlesztést.” Lengyel János, a középiskola megbízott igazgatója azon van, hogy megőrizzék az iskola hír nevét. „Hosszú idő után újra lesz mezőgazdasági gépész képzés a szakközépiskolában, és a következő tanévben a technikusok képzése is beindul. A szakgimnázium egy technikusképző intézmény, a szakközépiskola pedig érettségire is felkészítő, de elsősorban szakmunkásképző iskola. Külön öröm, hogy olyan tanévet kezdtünk szeptemberben, hogy több nappali tagozatos diákot iskoláztak be, mint ahányat kibocsájtottunk. Az elmúlt évek kemény munkája - úgy tűnik - kezd beérni.” A testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót a nevelési és oktatási intézmények munkájáról, és megköszönte az intézményvezetők, továbbá valamennyi intézményi dolgozó lelkiismeretes munkáját. Minden nevelési és oktatási intézmény tájékoztatóját megtekinthetik a kunszentmarton.hu internetes honlapon.
A helyi adóbevételek alakulásáról a 2018. szeptember 30-i állapot alapján megállapítható, hogy a helyi iparűzési adó kivételével a többi adónem bevétele időarányosan jól alakul, a hátralékok behajtásával a bevétel tovább növelhető. Az építményadó, a talaj-terhelési díjakból befolyó bevételek már túlteljesültek. A korábbi évekhez képest kismértékű elmaradást mutat a magánszemélyek kommunális adója, de ez az év végéig a hátralékok behajtásával és az adófelderítésekkel kompenzálható. A telekadó és a gépjárműadó bevételek szintén a hátralékok eredményes végrehajtásával teljesíthetők december 31-ig.
Kunszentmárton Város Önkormányzatának pályázatairól szóló tájékoztatót megtárgyalását követően elfogadta a testület. Kunszentmárton Város Önkormányzata kiemelt céljának tekinti a város fejlesztését. A pályázati lehetőségek kihasználása által több beruházás valósulhatott meg az elmúlt években, 2017. és 2018. években pedig új pályázati felhívások megjelenésével további számos lehetőség nyílt, nyílik meg Önkormányzatunk részére. Jauernik István fontosnak tartotta elmondani a pályázatokat illetően, hogy rengeteg megnyert pályázatuk van. „A pályázatok megvalósulása csúszik időben, ami azt vonja maga után, hogy egyre többe is kerül. Az is elmondható, hogy nem biztos, hogy azok a pályázatok nyertek, melyek a legfontosabb feladatok Kunszentmártonban. Ez nem rajtunk múlik, hiszen pályázni arra tud az ön-kormányzat, amilyen pályázati kiírás van.” Wenner-Várkonyi Attila polgármester hozzáteszi, hogy talán eljutnak most már odáig, hogy az összes építési beruházási pályázatuknál a közbeszerzési eljárást novembertől el tudják indítani. Decemberben lehetőség nyílik arra, hogy a nyertes kivitelezőket kiválasszák, és megkössék a szerződést.
A térfigyelő-kamerarendszer 2018. évi bővítésének III. üteméről szóló tájékoztatót elfogadták. Fontos kiemelni, hogy városunkban a kamerarendszer lakossági összefogásból valósult meg. A III. ütem kameráinak üzembe helyezését követően átfogó, részletes tájékoztatást adunk a kedves Olvasóknak az utóbbi három évben kiépített kamerarendszerről.

Újra a képviselő-testület elé került a Deák Ferenc utcai gesztenyefák kérdése. A testületi döntésnek megfelelően 2018. október 8-án lakossági fórumot hívott össze a hivatal. A fórumon megjelent lakosok előadták a beteg fák által épületeikben, járdákban okozott károkat. A többség a fák kivágása mellett érvelt. Elhangzott pár vélemény a fák megtartása mellett is. A fórumon megjelent lakosok többsége a vadgesztenye fasor teljes, egyidejű kivágását és a mielőbbi újratelepítését kérte a szakértő által javasolt, az aknázómolynak ellenálló fafajtával. A koros és életveszélyes gesztenyefák kivágását október 15-vel a Városgondnokság megkezdte. A soros ülésen döntés született arról, hogy a beteg fák kivágása több ütemben fog megtörténni. Az I. ütem (2018. őszi faültetési időszak) fakivágásait a Városgondnokság megkezdi, a következő évi ütemekre ütemtervet dolgoz ki a Városgondnokság és a Kun-szentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal. A kivágott fák pótlása a 2018. év őszi faültetési időszakban elkezdődik.

Herczeg Renáta

DSC_3377

A hozzászólások nem engedélyezettek!