Kunszentmártonban is működik szociális szövetkezet

Kunszentmártonban is működik szociális szövetkezet

A Munkás Szent József Szociális Szövetkezet 2015. január 16-án alakult meg Kunszentmártonban, a Szent Márton Plébánián. Mégis, amikor kérdezzük, hogy ismerik-e, sokszor nemmel válaszolnak az emberek. Azt sokan tudják, hogy egy csapat a Csong-rádi út végén, a trafóállomás előtt veteményez minden tavasszal. Vagy várjuk a tápbolt előtt az előnevelt csirkéket, vásároljuk a tápot, amivel a baromfikat neveljük. Tapasztaljuk, hogy legtöbben nem tudják, ez egy szociális céllal létrejött gazdasági szervezet, amely az aktív szociálpolitika eszközeivel (önellátásra nevelés, a helyi gazdaság fejlesztése, …) akar segíteni a település hátrányos helyzetű tagjainak. Tehát működik Kunszentmártonban egy kis közösség, amely nem csak mezőgazdasági munkát végez, hanem kapcsolataikon keresztül komoly műhelymunka is folyik a település önfenntartó képességének fejlesztése érdekében szociális szövetkezeti formában.
A szövetkezeti mozgalmat sokan ismerik, de vajon a ma Magyarországában hogyan határozható meg? Hazánk 2004. évi EU-csat-lakozását követően a mezőgazdasági térségek integrációs programjaival kapcsolatban szakmai irányváltás következett be a szak-politikában. A hazai források beszűkültek, lehetőség nyílt az Európai Unió által biztosított források bevonására. Az egyik útke-resési kísérlet a szociális szövetkezetek  létrehozásának irányába mozdult el. A jogi keretet a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény és a szociális szövetkezetekről szóló 141/2006.(IV.29.)Kormányrendelet biztosítja. A törvény 14.§ szerint „[a]szociális szövetkezet célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése”. Német László, a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége (SzoSzöv)elnöke megfogalmazá-sában „A szociális szövetkezet a helyi közösség demokratikusan létrehozott és működtetett gazdasági szervezeteként értelmezhe-tő, amelyben a társadalmilag elkötelezett jómódúak, jól képzettek,  kapcsolatokkal rendelkezők fognak össze a hátrányban élőkkel, kirekesztettekkel azért, hogy közösen egy élhető, helyi közösséget, munkát adó szervezetet hozzanak létre”. A mi szövetkezetünk 2015-ben pontosan ebben a szellemben jött létre. Agrárszakember,polgármester, pap, pedagógus, népművelő fogott össze hátrá-nyos helyzetű, de bátor, tettre kész fiatal családokkal, hogy példát mutassanak fel a szolidaritás érvényesülésére. Munkánk során fontos szakmai segítőnk  Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa dr. Nagyné Varga Ilona vezetésével a különféle képzések (kompetenciafejlesztés, időtervezés, fenntarthatóság, …) területén.
Szövetkezetünk 2018-as gazdálkodásában voltak sikerek és kudarcok is. Kertészetünk a hosszú aszály miatt minimálisan teljesí-tett, főleg a hagyma és burgonya termésünk értékelhetetlen. A tanyán nevelt csirkék viszont szépen növekedtek, a közös munká-ban részt vett tagok  2 alkalommal részesültek 8-10 db 2-2,5 kg-os jószágokból. A vegyes hasznosítású tyúkok ellátják tojással a családokat. Juhállományunk 2 kis jerkével gyarapodott. Az idén először sertéstartásba kezdtünk. Mindehhez a rendelkezésre álló takarmány okos beosztása valamint a bérmunkából származó jövedelmünk biztosítja a biztonságos gazdálkodást. Másfél éves leállás után újra üzembe lett helyezve kisteherautónk, amely nagy segítség a szállítási munkáinknál. A félmilliós javítási költséget egy komoly adomány tette lehetővé.
Októberben nagy megtiszteltetés érte szövetkezetünket, amikor meghívást kapott és csatlakozott a   CoSIE-Co-creation of Ser-vice Innovation in Európe c. programban való részvételhez.  A projekt 10 ország partnerségében zajlik. Ez közös gondolkodás a lakosság életminőségét  javító közszolgáltatások  fejlesztése területén. Magyarországon a program célja a vidéki területeken élő családok háztartásgazdaságának fejlesztése. Jelenleg megtörtént a családok bevonása, közösen gondoltunk ki ötleteket, javaslato-kat a megvalósításra. Szakmai segítséget az Esély Közalapítvány és a Debreceni Egyetem Szociológia Tanszékének szakemberei biztosítanak a három éves program során.
Reméljük, hogy mindezek az erőfeszítések és a programban való részvételünk biztosítják a szövetkezet további működését és fenntarthatóságát.
Kovácsné Szabó Katalin elnök

A hozzászólások nem engedélyezettek!