Képviselő-testületi ülés

Képviselő-testületi ülés

A 2018-as évben utolsó soros ülését tartotta Kunszentmárton Város képviselő-testülete december 6-án. Az ülés előtt karácsonyi műsorral kedveskedett az Önkormányzati Óvoda Teknős csoportja a képviselőknek, felkészítőjük Szántó Mária óvodapedagógus.

DSC_4527

Ezt követően Wenner-Várkonyi Attila polgármester Balla Tibor népzenészt polgármesteri elismerésben részesítette. „A Népművészet Mestere, gyermekkorától kezdve összefonódva él a zenével. A népművészet iránti szeretetének meghatározó alakja volt nagyapja, Balla István tekerőlant játékos és bátyja, Balla Zoltán Aranysarkantyús táncművész. Balla Tibor a Jászberényi Népzenei Iskolában sajátította el a családi gyökerekhez visszanyúló tekerő- és citerajátékot. Tekerőlant és citerajátékot oktat Szentesen, szolgáltatja a református istentiszteletek zenéjét Kunszentmártonban. Értékeket közvetít, küldetésének tekinti az autentikus dél-alföldi zene bemutatását és népszerűsítését, valamint az Alföld népzenei hagyományinak feltárását. 2018-ban „Balla Tibor népzenész tekerő- és citeramuzsikája”, mint nemzeti érték felvételt nyert a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba. Városunk méltán büszke a többszörös Arany Páva Díjas és Vass Lajos Díjas népzenészére.”

DSC_4554

Az ünnepi részt követően a testület belekezdett a munkába, közel negyven napirendi pontot megtárgyalva. Dr. Bodor Brigitta hivatalvezető tájékoztatót adott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatalának tevékenységéről. „A Járási Hivatal fennállása óta 63 fő állami tisztviselői létszámmal a közbizalom letéteményeiként legfőbb célunk a magas szakmai színvonalú, ügyfélközpontú, egyéni igényekre, érdekekre reflektáló szolgáltató működés, melynek eredménye az állampolgárok elégedettsége, a hatékonyság, az egységes jogalkalmazás és a kiszámíthatóság.”

Az országgyűlés 2018. július 20-án elfogadta a 2018.évi L. törvényt, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről. A törvény korai elfogadása mellett szól, hogy több idő van felkészülni a változásokra, azonban az is igaz, hogy egyes központi támogatások kiközlése 2018. december 21-ét követően várható. Az Államháztartási törvény szerint  jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek 2019. február 15-éig kell benyújtani a Képviselő- testület felé. A december 6-i ülésen a testület polgármesteri tájékoztatóban megvitatta az Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetét, mely egy első olvasatos munkaanyag, mely a 2019. évi költségvetés alapelveit, célkitűzéseit határozza meg. „A tájékoztatóból kiderül, hogy a jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzetben a 2019. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat: A közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel a kötelező önkormányzati feladatokra. A gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és a kiadások egyensúlyára. Az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni. Törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére (kiemelten kezelve a helyi adók). A célok megvalósítása érdekében törekedni kell, hogy a megnyert beruházások pontosan, műszakilag is megfelelően kerüljenek kivitelezésre, a szükséges önerő biztosított legyen a költségvetésben.”
A képviselő-testületnek a munkaanyag megtárgyalását követően a következőkben szükséges még kialakítania az álláspontját. A költségvetés tervezetbe foglalt kiadási jogcímeken belül, esetlegesen kíván e feladatokat megszüntetni illetve új feladatot ellátni. Az önkormányzat és az intézmények által beadott plusz igények közül, melyek kerüljenek be az eredeti rendelettervezetbe. Meg kell határoznia a feladatok sorrendjét, amelyeket a költségvetési szabad maradvány ismeretében és annak terhére kíván megvalósítani.

A napirendek között volt a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámoló is. „A hivatal ellátja az önkormányzati szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, előkészíti és végrehajtatja az önkormányzati szervek döntését, segíti a képviselő-testület munkáját, ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában.” – összegezte dr. Hoffmann Zsolt Kunszentmárton Város jegyzője. A beszámoló egyhangúlag elfogadásra került.

Elkeserítő látni városunkban a hulladékgyűjtő szigetek körüli területet. A testület megtárgyalta a Szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapotáról szóló tájékoztatót, melyek körül az utóbbi időben rendszeres és folyamatosan visszatérő problémát okoz a hulladékgyűjtők telítettsége. Gondot jelent, hogy a lakosok a gyűjtők mellé egyéb kommunális, háztartási és veszélyes hulladékot is elhelyeznek. Kunszentmárton Város belterületén elhelyezett 15 darab hulladékgyűjtő sziget található: Juhász Gyula utca; Széchenyi lakótelep- Vásártér; Széchenyi lakótelep-ABC; Bémer László utca; Hunyadi utca-Árpád körút; Szirom János utca; Erdőtér; Batthyányi utca; Köttön utca; Csongrádi utca-ABC; Csongrádi utca-Epreskert; Csongrádi utca-Nagy Lajos király utca; továbbá Csenged; Istvánháza településrész; Kungyalu településrészen. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató INNO-SZOLNOK Nonprofit Kft-hez rendszeres kéréssel fordul a hivatal, és az edényzetek környékének megtisztításáról a Városgondnokság mint közterület fenntartó az Önkormányzat kérésére rendszeresen gondoskodik.

Herczeg Renáta

A hozzászólások nem engedélyezettek!