PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak tanulmányi ösztöndíjra

Kunszentmárton Város Önkormányzata az „EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” című pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával pályázatot hirdet FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓINAK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA.

Pályázhatnak azok a kunszentmártoni állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, legalább 2. féléves, a 2018/2019-es tanév II. félévében nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók, akik kumulált tanulmányi átlaga a 2018/2019-es tanév I. félév végén legalább 3,5 volt. Az első 25 legjobb tanulmányi átlagú hallgató 7 hónapon keresztül havi 30 ezer Ft. tanulmányi ösztöndíjban részesül.
A pályázat benyújtása, elbírálása:
1.)Benyújtási határidő: 2019. február 15. péntek 13.00 óra (postabélyegző dátuma)
2.)Benyújtás módja:
-Személyesen: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.
-Postai úton: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

A pályázati anyagot minden esetben lezárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Egyetemi, főiskolai tanulmányi ösztöndíj 2019/1.” Elektronikus úton a pályázat nem nyújtható be. 

A pályázatokkal kapcsolatban további információkért keresse a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztályán
Katonáné Dezső Mónikát személyesen
ügyfélfogadási időben 
vagy 0656/560-537-es telefonszámon.

A pályázati felhívás és a kitöltendő adatlapok letölthetőek! 

pályázati felhívás

melléklet

A hozzászólások nem engedélyezettek!