Tájékoztatásul

Tájékoztatásul

Kunszentmárton Város Önkormányzata és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató között létrejött Koncessziós Szerződés szerint a településen keletkező, az ingatlantulajdonos által az ingatlanon gyűjtött háztartási hulladék elszállítása azoknál az ingatlanoknál lehetséges, akiknek nincs díjhátralékuk, illetve ingatlannal rendelkeznek Kunszentmárton településen. Amennyiben ezeknek a feltételeknek megfelel és az ingatlanon többlethulladék képződik, a Szerződés alapján – erről a lakosságot is tájékoztattuk – a közszolgáltató által biztosított 3 (három) különböző űrmértékű gyűjtőedény választható, az igényeknek megfelelően, valamint a Szolgáltató az általa kiadott emblémás gyűjtőzsákban a gyűjtőedényzet mellett kihelyezett hulladékot is köteles elszállítani.

- B. T. kunszentmártoni lakos ellen 2017. március 29-én hulladékgazdálkodási eljárás indult. Ügyfél a Csengedi kertsornál lévő szelektív hulladékgyűjtő edényzetekbe helyezett különböző eredetű háztartási hulladékokat, amit a személygépjárműjével odaszállított (bejelentő elmondása és kamerafelvétel alapján). Az illegális hulladék elhelyezőjét a személygépjárműve forgalmi rendszáma alapján azonosítottuk. 2017. április 24-én 15.000,- Ft hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére lett kötelezve.

- K-né N. T. kunszentmártoni lakos ellen 2017. június 26-án hulladékgazdálkodási eljárás indult. A lakos több zsák lomhulladékot hagyott el természetvédelmi területen. Az ügyfél azonosítása a hulladékok között talált készpénz átutalási megbízás alapján történt. Hulladékgazdálkodási bírság kiszabására nem került sor, mivel az ügyfél az általa elhagyott hulladékot elszállította a kiszabott határidőn belül.

-Sz. L-né mindszenti lakos ellen 2018. augusztus 8-án hulladékgazdálkodási eljárás indult. Az ügyfél személy gépjárműjével a Köttön utcai szelektív hulladékgyűjtő edényzetek mellé szállította több zsák mennyiségű lakossági lomhulladékát. Az illegális
hulladék elhelyezője a személygépjárműve forgalmi rendszáma alapján az elhelyezőjét azonosítottuk 2018. szeptember 4-én 20.000,- Ft hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére lett kötelezve.

Amennyiben a jogsértő magatartás elkövetője a kiszabott hulladékgazdálkodási bírságot nem fizeti meg, úgy az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. § (3) bekezdése szerint törvény eltérő
rendelkezése hiányában – a bíróság, ügyészség által kiszabott eljárási bírság és rendbírság kivételével – a jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírság, valamint a meg nem fizetett bírság miatt jogerősen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minősül, és adók módjára kell behajtani, továbbá a Ht. 86. § (7) bekezdése szerint a jogerősen kiszabott hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtandó köztartozás. 

Minden illegálisan lerakott hulladék tulajdonosa, amennyiben ismert az elkövetője, hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére lesz kötelezve a továbbiakban is.

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság minden esetben a meghatározott jogszabályok alapján jár el. A hulladékról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben tudomásuk van a közterületeken és a szelektív hulladékgyűjtő edényezetek körül illegálisan elhelyezett különböző eredetű lakossági lomhulladék elhelyezőjéről, és arról olyan információval szolgálnak – gépkocsi rendszáma - , az ügymenet gyorsítása érdekében a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal felé és a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság felé is megtehetik.

KKÖH- Műszaki és Pályázatkezelő Osztály

DSC_2680

A hozzászólások nem engedélyezettek!