Képviselő-testület ülés

Képviselő-testület ülés

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 31. napján tartotta az év első soros ülését. Ezt megelőzte egy együttes ülés Csépa Város Önkormányzatávalmelyen a két város Képviselő-testülete egyhangú döntést hozott a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége 2018. évi költségvetésének elfogadásárólA képviselő-testülete elfogadta Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését. A Pénzügyi és Gazdasági bizottság véleményét a következőképpen fogalmazta meg. „A 2019 évi gazdálkodásunk feltételrendszere lényegesen nem tér el a múlt évitől. Ez évben is a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelése jelenti a legnagyobb többlet kiadást. Ennek fedezetére az önkormányzat nem kap többlet támogatást, azt saját bevételből kell biztosítani. Lényeges változás, hogy az M44 gyors út építésének évközi befejezése miatt kevesebb iparűzési adó bevételre számíthatunk, az úgynevezett beszámítás miatt az elvonás viszont tovább emelkedik. Az állami támogatások is tovább csökkennek a lakosságszám csökkenése miatt. Ennek következménye, hogy ebben az évben a bevételeinkből fejlesztési forrást nem tudunk tervezni, fejlesztésre csak az előző évi céltartalék fordítható ezért, ha a tervezett beruházásokat meg akarjuk valósítani akkor a hitel felvételét is meg kell fontolni. Az önkormányzatunk kiadásait a kötelező bérintézkedések emelték jelentősebb mértékben. Tovább nő a bérfeszültség, mivel a kötelező emelésen túli bérfejlesztésre működési bevétel nem biztosít forrást. A dologi és egyéb előirányzatok a tavalyi szinten kerültek megtervezésre, csökkentésre, szigorításra nem kényszerültünk. A működési bevételek és kiadások egyenlegének biztosítása nagyon fegyelmezett gazdálkodást követel meg, különös figyelmet kell fordítani az intézmények saját bevételeinek teljesítésére. A 2019 év gazdálkodásának legnagyobb kockázatát a közfoglalkoztatás bizonytalansága jelenti. Bizonytalan, hogy lesz-e lehetőségünk több mint 110 fő alkalmazására, és ha igen akkor az is bizonytalan, hogy milyen támogatás mellett. Ha ezen a területen jelentős megszorítás lesz, az meg fog látszódni a város működésén is. Jelentős ez évi feladat a beruházások, illetve fejlesztések jó minőségben történő megvalósítása. Útépítésre és útfelújításra a kommunális adó bevételen túl jelentős kormányzati támogatást is fordíthatunk.”
A Képviselő-testület a 2018. évben is többször foglalkozott a 45. számú főút Kunszentmárton várost elkerülő szakasza megépítésének szükségességéről. A képviselő-testületi ülésen több kunszentmártoni lakos jelen volt és felszólalásukkal erősítették az M44-es gyorsforgalmi út megépítésének jogosságát. Városunk képviselő-testülete olyan határozatot fogadott el, melyben kezdeményezi, hogy Magyarország Kormánya mielőbb döntsön a 45. számú főút Kunszentmárton várost elkerülő szakaszának megépítéséről. Az Önkormányzat már több alkalommal több alkalommal levélben fordult az illetékes miniszterekhez. A tájékoztatások szerint a hatályos Kormányhatározatok (1371/2016. (VII.15.) illetve a 1505/2016.(IX.21.)) nem tartalmazzák a 45. számú főút új szakaszának megépítését, ahhoz a Kormány döntése szükséges. A 45. számú főút Kunszentmárton várost elkerülő szakasza nem egy új beruházás, hanem egy már megkezdett beruházás folytatása lenne, mivel: a hatásvizsgálatok megtörténtek, a tervek, engedélyek rendelkezésre állnak, azokat csak részben kell átdolgozni, aktualizálni, az M44 gyorsforgalmi út Kunszentmárton Keleti csomópontja és a 45. számú főút Kunszentmárton várost elkerülő szakaszának megépítése szétválasztható, a szükséges terület szerzés megtörtént, a terület rendelkezésre áll az már állami tulajdonban van, az előzetes régészeti feltárás megtörtént, mintegy 6 km út építéséről kell dönteni, ahol említésre méltó műtárgy, kereszteződés nincs. Az elmúlt években a kérdést szabályzó Kormányrendeletek többször kerültek módosításra, több út megépítéséről döntött a kormány, így Városunk Önkormányzata is bízik abban, hogy a 45. számú főút Kunszentmárton várost elkerülő szakaszának megépítéséről is mielőbb megszületik a pozitív döntés.
A soros ülésen döntött a testület több a Kunszentmártoni Ipari Parkkal kapcsolatos kérdésben döntött: A kft. ügyvezetője Kovács Tibor korábban írásban jelezte, hogy a határozatlan idejű megbízási jogviszonyát meg kívánja szüntetni. A kft. új ügyvezetője Imrei László 2019. február 1. napjával meghatározott időre, egészen 2019. december 31-ig. A Felügyelő bizottság két új tagja dr. Balla Anita és Fazekas János alpolgármester Sárközi György és Gácsiné Bozsik Magdolna képviselők helyett. A módosítások átvezetésre kerültek és az alapító okiratot már ezekkel együtt fogadta el a testület.

Herczeg Renáta

A hozzászólások nem engedélyezettek!