Lakossági tájékoztató – lakossági kérdőív

LAKOSSÁGI   KÉRDŐÍV

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő testülete a magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevétele és a Magyarország Kormányától kapott vissza nem térítendő támogatás terhére belterületi utak felújítását, útépítési munkák kivitelezését tervezi. A Képviselő-testület az érintett utcák, útszakaszok kiválasztása érdekében tisztelettel felkéri a település lakosságát, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével formáljon véleményt, hogy mely szempontok képezzenek elsőbbséget a beruházások tervezése kapcsán.

  • a város belterületén ne legyenek földutak, ahol az érintett utcában lakóházak is vannak
  • a meglévő, de egyenetlen, rossz állapotú zúzottköves utcák zúzottköves helyreállítása
  • a meglévő zúzottkővel fedett gyűjtőutak szilárd burkolatú (aszfaltos) útépítése
  • a meglévő, szilárd burkolattal rendelkező rossz állapotú utak aszfaltos felújítása, kátyúzása

 

A megadott szempontokat kérjük fontossági sorrend alapján rangsorolni (1.=legfontosabb – 4.=legkevésbé fontos), és az anonimizált kérdőíveket szíveskedjenek legkésőbb 2019. február 28. 16 óráig a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal földszinti aulájában kihelyezett gyűjtő dobozba elhelyezni, illetve online a https://tinyurl.hu/pjGK/ oldalon kitölteni.

Segítő közreműködését köszönjük!

 

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Wenner-Várkonyi Attila polgármester

A hozzászólások nem engedélyezettek!