Pályázati felhívás civil szervezetek részére

Pályázati felhívás civil szervezetek részére

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.01.) önkormányzati rendelet egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzata terhére összesen 600.000,-Ft értékben a civil szervezetek részére a jelen határozat mellékletében szereplő Pályázati felhívás szerint pályázatot ír ki.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a civil szervezetek és közösségek részére az alábbi feltételekkel:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 16. 12 óra

A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: 2019. április 25. 13 óra

A pályázatokat a Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottságához címezve kell benyújtani, írásban, zárt borítékban.

 

A pályázatok beadásának helye:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Titkársága

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

 

Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg: 600.000 Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

Pályázatot nyújthat be Kunszentmártonban működő, bíróság által nyilvántartásba vett civil szervezet, amely az által szervezett, – bárki által látogatható – rendezvényének megtartásához kér támogatást.

A benyújtandó pályázat kötelező elemei:

  1. pályázati adatlap és nyilatkozat (1. és 2. számú melléklet)
  2. a támogatandó rendezvény leírása, programterv (maximum 1 oldal)
  3. a támogatandó rendezvény költségvetés tervezete

Egy szervezet maximum 2 rendezvényre nyújthat be pályázatot.

A pályázatokat az Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el várhatóan a 2019. április 25-ei testületi ülésen.

A nyertes pályázókkal a támogatás folyósításáról és elszámolásáról az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározásra kerülő időpontig, de legkésőbb 2019. december 31-ig el kell számolni. Az elszámolás keretében a rendezvény szakmai összefoglalóját, a támogatás összegéről szóló kitöltött elszámoló lapot és a számlák hiteles, záradékolt másolatát kell megküldeni a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztályának.

A Pályázati adatlap és a Nyilatkozat formanyomtatványai a www.kunszentmarton.hu/palyazatok weboldalról tölthetők le.

 

A Képviselő-testület fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására

A pályázati adatlap és a Nyilatkozat formanyomtatványait innen tölthetőek le:

1_számú melléklet_pályázati adatlap

2_számú melléklet_nyilatkozat

 

A hozzászólások nem engedélyezettek!