Lakossági tájékoztató

TISZAZUGI KÖZÖSSÉGEK 

A kérdőív a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú, A helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban elnevezésű projekt keretein belül került elkészítésre. A projektben szereplő települések: Kunszentmárton, Cibakháza, Csépa, Cserkeszőlő, Nagyrév, Szelevény, Tiszakürt, Tiszainoka, Tiszasas.
A projekt sikeres megvalósítása érdekében módszertani-szakmai tanácsadást, támogatást nyújt az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú "Cselekvő Közösségek - aktív közösségi szerepvállalás" című kiemelt projekt, mint a jelen projekt együttműködő partnere által biztosított kulturális közösségfejlesztő mentor.
A projekt alapvető célja, hogy a Kunszentmártoni járási közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata erősödjön, a helyi civil társadalom megerősödjön a helyi közösségi konfliktusok megoldása révén, valamint az önálló cselekvési képességek erősödjenek, nőjön a civil aktivitás, kialakuljanak, megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, a téréghez való kötődés, a helyi identitástudat erősödjön.
A projekt további célja, hogy a meglévő humán erőforrások felszínre kerüljenek.

A kérdőív kizárólag a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú projekt megvalósításának elősegítésére készült.
A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélkül történik. A kiértékelésük során kapott eredmények, információk jelen projekt program keretében, a fenti célok megvalósítása érdekében kerülnek felhasználásra.

A kérdőív a linkre kattintva elérhető!

A hozzászólások nem engedélyezettek!