ELŐFIZETÉSI LEHETŐSÉG!

ELŐFIZETÉSI LEHETŐSÉG!

 

Egy jász település a Nagykunságban. Kunszentmárton a 18. században.

Szerkeszti: Barna Gábor. Kunszentmárton, 2019.

 

Kunszentmárton a török hódoltság után 1719-ben éledt újjá jórészt Jászapátiról érkezett telepeseknek köszönhetően. A gyorsan gyarapodó község életének első évszázadát mutatják be a kötet tanulmányai több mint 500 oldalon, számos korabeli térkép, irat színes másolatával. A régi kunszentmártoni családok csaknem mindegyike felbukkan a tanulmányokban.

Ha érdekli őseinek, szülővárosának múltja, fizessen elő a könyvre a Látogatóközpontban (a plébánia mögött) magának, gyermekeinek, elszármazott rokonainak!

 

Előfizetési ár: 3.500 forint!

 

Ha átutalással fizet elő, kérjük, tüntesse fel, hogy befizetése célja a tanulmánykötet előfizetése!

Számlaszám: 3A Takarékszövetkezet 69800016-15102878

 

A könyv tartalomjegyzéke:

Wenner-Várkonyi Attila polgármester: Ajánlás

Barna Gábor: Szerkesztői előszó

Bagi Gábor: Kunszentmárton megtelepülése és kapcsolata a volt hódoltsági területek 1710-es évekbeli benépesítéséhez

Törőcsik István: A kibocsátó település: Jászapáti a 17-18. század fordulóján 14

Barna Gábor: A „Megszálló levél” Kunszentmárton 18. századi újratelepítéséről szóló elbeszélés. A történelmi emlékezet és a helyi identitás megszerkesztése

Barna Gábor: „Nemzetes, és Vitezlő Radics Istvány Uram”. Kunszentmárton újjáalapításának, a „megszállásnak” vezetője

Horváth Gergő: „Pápista helységünk közöttök mint az árnyék lebegni látszatik” Kunszentmárton helyzete a Nagykun Kerületen belül

Bánkiné Molnár Erzsébet: A redemptio előzményei, lefolyása és hatása Kunszentmártonban

Barna Gábor - Szabó Sándor: „Az Kun Szt: Mártonyi Tanya föld Birtokoknak az 1745ik évtül az 1824ik évig való leszármazásárul” A redemptus birtokok változása (forrásközlés)

Hegedűs Krisztián: Kunszentmárton haszonvételei és gazdálkodásának jellemzői 1719-től 1807-ig

Szikszai Mihály – Molnár Vilmos: „Révészek, révbírók, révinspektorok”. Mozaikok a kunszentmártoni rév történetéből

Pusztai Gabriella: Ipar és iparosok a 18. századi Kunszentmártonban

Papp Izabella: Görög kereskedők Kunszentmártonban

Benke Zoltán – Turcsányi Péter: Kunszentmárton lakosai a „megszállástól” a redemptioig (1719-1745)

Gulyás Katalin: Nemes családok Kunszentmártonban

Barna Gábor - Janes Zoltán: A „Dícsértessék” városa - Vallás és társadalom a 18. századi Kunszentmártonban

Mucsi László: Kunszentmárton oktatástörténete a 18. században

A hozzászólások nem engedélyezettek!