LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Az Érparton álló kőkereszt 1994. május 18-ára virradó éjszakán villámcsapás áldozata lett. A kereszten egy homokkőből készült Krisztus-alak, a hármas osztatú díszes alapzaton jobbról, illetve balról a Fájdalmas Szűzanya és Szent János, továbbá a kereszt tövét átölelő Mária Magdolna térdeplő alakja állt. Készítője ismeretlen, de feltehetően művészek munkáját bizonyítja a barokk jellegre utaló szoborcsoport. 1803-ban már a községi térképen jelölték a kereszt helyét. Kovács Jakabné született Halada Katalin adakozását nyomon követve arra a feltevésre lehet következtetni, hogy a Kálvária-keresztet ő vagy férje, Kovács Jakab készíttette. Az is valószínűnek látszik, hogy a Kálvária az egykori érparti kápolna helyén épült. A történelmi jellegű hivatkozások Józsa László Megszentelt kövek című könyvében olvashatók.
Wenner-Várkonyi Attila polgármester úr jóváhagyásával elvállaltam az érparti Kálvária helyreállítatásának kezdeményezését és koordinálását.
Szívügyemnek tekintem Kunszentmárton szépítését, építését, ezért azzal a kéréssel fordulok városunk lakosságához, az elszármazottakhoz, vállalkozókhoz, vállalatokhoz, hogy összefogásunkkal, anyagi támogatásunkkal járuljunk hozzá a Kálvária-kereszt felújításához. Kunszentmárton Város Önkormányzata a pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri, és mindent megtesz annak érdekében, hogy e nemes kezdeményezés mellé állva, a Kálvária-kereszt felújításával épített örökségünket megőrizze. Adományaikat, hozzájárulásaikat várjuk a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztálya által a felújítás megvalósítása érdekében létrehozott pénzügyi alapba. Minden adakozó neve felkerül a felújított Érparti-kálvária fémkerítésére rögzített táblára. Sárga csekk átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján és nálam. Őrizzük meg értékeinket a jövő nemzedékének!

Veres István tanácsnok

A hozzászólások nem engedélyezettek!