20 éves lett a Szent Márton Énekkar

20 éves lett a Szent Márton Énekkar

1999-ben, megalakulásunkkor tudatosan arra vállalkoztunk, hogy képességeinkkel, szolgálni akarjuk Istent, akitől a tehetséget kaptuk az énekléshez. Minden hónap egy vasárnapján énekelünk a szentmisén. Kezdetben, s amíg az énekkar létszáma lehetővé tette, többször tudtunk szép négyszólamú műveket megszólaltatni, ám mostanra inkább csak egyszólamú gregorián énekeket és himnuszokat énekelünk. Az Egyház hivatalos éneke a gregorián, de ez nem zárja ki a többszólamú művek megszólalását. A 20 év alatt több alkalommal szerveztünk kórustalálkozót, amelyre a közeli és távolabbi plébániákról jöttek kórusok, énekkarok. Ezek az alkalmak nagyon sok élményt adtak, de szakmai továbblépési lehetőséget is biztosítottak. Reménykedünk, hogy egykor majd ismét fogadhatunk baráti kórusokat a Szent Márton püspök tiszteletére szentelt szép templomban. Már most megemlítem, hogy 2020. május 9-ére tervezünk egy kisebb kórustalálkozót, amelynek apropója a 300 éves újratelepülés. Erre az alkalomra Jászapátiból és más Jász településről tervezünk meghívni együtteseket.
Szeretettel várjuk énekkarunkba az énekelni szerető hívek, nők és férfiak jelentkezését!

Laurinyecz Pál – nyug. kántor

A hozzászólások nem engedélyezettek!