Soros képviselő-testületi ülés

Soros képviselő-testületi ülés

2019. november 28-án tartotta Kunszentmárton Város képviselő-testülete soros ülését. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása megtörtént. Az eljárás eredményeképpen Kunszentmárton Város Önkormányzata 2020. január 1. napjától tíz éves időtartamra a Kunszenti Helyi Közlekedési és Szolgáltató Kft-vel köti meg a személyszállítási közszolgáltatási szerződést.
Az Önkormányzat pénzügyi és likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót a képviselők egyhangúlag elfogadták. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveknek 2019. év eltelt időszakában likviditási problémája nem volt. Az önkormányzat általános tartaléka 2019 év indulásakor 6 700 000 Ft a felhalmozási céltartalék 128 841 000 Ft volt. A költségvetési maradvány elfogadásakor az általános tartalék 14 651000 Ft-tal, a felhalmozási céltartalék összege pedig 53 520 000 Ft-tal növekedett. Az évközi változásokat követően az általános tartalék összege jelenleg 15 162 000 Ft a felhalmozási céltartalék összeg 29 671 000 Ft. Az önkormányzat szabad pénzösszegéből 2019.02.28-án 349 620 000 Ft névértékű önkormányzati magyar államkötvényt vásárolt.
Az önkormányzat és intézményeinek a működése az év folyamán zavartalan volt, a pénzügyi egyensúly fenn állt. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a pályázati támogatások határidőre megérkezzenek, az önkormányzatnak ne kelljen a saját pénzösszegei terhére megelőlegeznie a kifizetéseket.
A pénzügyi és likviditási helyzetének megtárgyalását követően a helyi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót fogadta el a testület. Megállapítható, hogy a helyi adó bevételek a jelenlegi túlfizetéseket (előirányzathoz képest 45032e. Ft) is figyelembe véve
már túlteljesültek, ennek eredményeképpen az elkövetkezendő időszakban indított végrehajtási eljárások ezt várhatóan tovább növelik.
A tájékoztató elfogadása után a helyi adórendeleteket felülvizsgálta a testület. A következő módosítások születtek a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján: az építményadót a jelenleg 60 Ft/m2 –ről felemelte 120 Ft/m2-re. A telekadó tekintetében
belterületi telek és az ipari park területén esetében 40Ft/m2-ről 50 Ft/m2-re emelte, míg a külterületi telek adója 5 Ft/m2-re változik. A magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó mentességek és kedvezmények igénybevételét szabályozó rendelkezések módosultak úgy, hogy a jövedelemhatár számszerűsítve kerül meghatározásra és egyúttal megemelésre is. Alanyi kedvezmény (50%): család esetében az eddigi 49.875 Ft/fő 65 000 Ft/főre változik, egyedülálló esetében 64.125 Ft/fő 85.000 Ft/főre változik. Alanyi mentesség: család esetében 34.200 Ft/fő a javaslat szerint 50 000 Ft/fő egyedülálló esetében az eddigi 57.000 Ft/fő 70.000 Ft/főre módosul.
Wenner-Várkonyi Attila polgármester beszámolt a 2019. évi polgármesteri tevékenységéről és az önkormányzattal elért közös
eredményeiről.

Herczeg Renáta

A hozzászólások nem engedélyezettek!