EGYHÁZI HÍREK

EGYHÁZI HÍREK

Minden új esztendőben valamiért új lehetőségeket várunk, pedig tulajdonképpen csak annyi a különbség, hogy megváltozik az évszám. Ettől - tudjuk,- az életünk ugyanúgy megy tovább. Persze vannak ígérettételek, fogadkozások, de azok több-kevesebb idő után „elfelejtődnek”. Természeténél fogva az ember boldogságra éhezik, és ez így van rendjén, mert csak a boldog ember tud másokat is (jó értelemben véve) boldogítani. A kérdés csupán az, honnan, milyen forrásból reméljük boldogságunkat. Gyakori tapasztalat, hogy könnyen csalódunk emberekben, akiktől valami szépet, örömet remélünk. Elfelejtjük olykor, hogy az a másik is esendő, sokszor testi-lelki problémákkal küszködő, akinek nem mindig sikerül „jó passzban” lennie, s elejt olyan megjegyzést, ami megsért, csalódást okoz. Ilyen helyzetben nagy segítségünkre van a Biblia, amelyben a teremtő Isten vigaszt és erőt adó útmutatásait olvashatjuk. A mi Mennyei Atyánk nagyon jól tudja: „mi lakik az emberben” (Jn. 2,25b.) Ez nem is lehet másként, hisz mindannyian az Ő teremtményei vagyunk! Ezért forduljunk Hozzá, mert neki - Náhum próféta szerint: - „gondja van arra, aki hozzá menekül.” Dávid Próféta is arra serkent bennünket, hogy forduljunk Istenünkhöz, mert az vezet el bennünket a szép, lelki megnyugvást hozó élethez. Íme az ő tanácsa:

Boldog az az ember,
aki nem követi a gonoszok tanácsát,
nem áll a vétkesek útján,
és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében,
hanem az Úr törvényében leli kedvét,
s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja!”
(első zsoltár 1-2. versek)

Minden Kedves kunszentmártoni lakosnak áldott 2020-as esztendőt kívánok!
Tisztelettel: Laurinyecz Pál.

A hozzászólások nem engedélyezettek!