Kunszentmárton Város Önkormányzatának hírei

Kunszentmárton Város Önkormányzatának hírei

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő- testülete a december 13- án tartotta a 2019-es esztendő utolsó soros testületi ülését. Az ülés megkezdése előtt a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Városi Óvodájának képviseletében a Teknős csoport gyermekei ünnepi műsorral és egy kis ajándékkal kedveskedtek az ülésen résztvevőknek. Felkészítő pedagógus Szántó Mária. A múzeum tehetséggondozó csoportja   is saját készítésű meglepetéssel készült.
Wenner-Várkonyi Attila polgármester a napirendi pontok előtt a városban történt két fontos eseményről tájékoztatta a megjelenteket. Néhány héttel ezelőtt a Barta családban történt tragédia következtében a hároméves Petike gyilkosság áldozata lett. Különböző hírek keringenek azóta a városban. Az édesanyja letartóztatásban van. Dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Urbán Zoltán rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos személyes egyeztetése után indult el a nagyobbik gyermek ideiglenes elhelyezésének megoldása. A kislány az apai nagymamához, a Dunántúlra került A gyermek biztonságban van. December 6-án az illetékes szervek képviselői egyeztető ülésen vettek részt. Jelen voltak: dr. Berkó Attila kormánymegbízott, dr. Hajdú László Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály osztályvezetője, dr. Herczeg Nikoletta, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal hivatalvezető helyettese és László Istvánné, a Hatósági és Gyámügyi osztály képviseletében, Bereczné Csörögi Györgyi Csilla, a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ vezetője, Simon Imre rendőr alezredes, a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, dr. Szabó Péter alpolgármester és a Védőnői Szolgálat. Az egyeztetésen megállapításra került, hogy a tragédiának előzménye nem volt. Megvitatták, hogyan tudnának segíteni a családnak. A kislány az apai nagymamánál a Dunántúlon biztonságban van, de ha egyéb körülmény nem merül fel, akkor az édesapához vissza fog majd kerülni. A híresztelésekkel ellentétben a városban nincsen félelem. A jelzőrendszer erősítése mindenképpen szükséges. A hatóságok a jogszabályok betartása mellett továbbra is tartják egymással a kapcsolatot. A későbbiekben kiderülő információkról természetesen a lakosságot tájékoztatni fogják. 

Wenner-Várkonyi Attila polgármester továbbá tájékoztatta a képviselőket a november végi Cserkeszőlőben történt eseményekről. A Központi Nyomozó Főügyészség kutatást tartott Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal helyiségeiben. Iratokat, számítógépeket foglaltak le. Több személy előzetes letartóztatásba került. Köztük F. Petra, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés volt alelnöke, jelenleg a Törökszentmiklósi Közgyűlés tagja. Előzetes letartóztatásban van K. Ferenc, a DEBKÖZ Közbeszerzési Kft. vezetője, és a Profiter Machine Kft. ügyvezetése is. Semmilyen hatóság nem kereste fel Kunszentmárton Város Önkormányzatát. Ha ez megtörténne természetesen az Önkormányzat együtt fog működni az illetékes szervekkel. A Profiter Machine Kft-t nem tudják elérni. A Kunszentmárton zöld város fejlesztése TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003 az alvállalkozó 25%-os számlát nyújtott be. A készültség már 50%-os. Az alvállalkozókat veszélynek kitenni nem szeretnék, ezért a kft-nek a pénzösszeget nem utalják át. Hasonlóan nehéz helyzetben van a Kunszentmártoni Ipari Park Kft., ahol az alvállalkozók szintén végzik a munkájukat. Egyeztetések következnek a projekt megmentésére és az alvállalkozók megsegítésére irányulóan. Mindenképpen szükséges megoldást találni, mindent meg is fognak tenni ennek érdekében. Polgármester úr már kért időpontot a Magyar Államkincstár megyei igazgatójától Kovács Józseftől. Kunszentmárton Város Önkormányzata mindent megtesz, hogy a felmerülő nehézségeket megoldja. Kunszentmárton Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. 

Döntés született a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól. A hivatali munkaidőn túl a házasságkötő teremben tartandó rendezvényért bruttó 19.000,-Ft alapdíjat kell megfizetni. A hivatali helyiségen és az anyakönyvvezető munka idején kívül történő anyakönyvi eseményekért a megrendelők bruttó 38.000,-Ft-ot kötelesek fizetni. 

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánította csatlakozási szándékát 2020. július 1-jétől a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásához. Kunszentmárton Város Önkormányzata 2005-évi megalakulása óta 2013. december 31-ig tagja volt a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulásának. A társulás elnevezése jelenleg: Tiszazugi Önkormányzatok Társulása. Az eltelt időszakban igényként
merült fel nemcsak a mi részünkről, hanem a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának tagönkormányzatainak vezetői részéről is, hogy Kunszentmárton Város, térségi szerepe és szerepvállalása miatt ismét legyen tagja a társulásnak. Az esetleges további együttműködés, közös lehetséges újabb feladatellátás közös megszervezése miatt is indokolt lehet a csatlakozásról döntenünk. A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelenleg az alábbi feladatok közös ellátására vállalnak, vállaltak kötelezettséget: egészségügyi ellátás (ügyeleti szolgáltatás), hulladékgazdálkodás.

A képviselő-testület pályázatot írt ki a 2019/2020. tanév II. félévére felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak tanulmányi ösztöndíjra. Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Köttön-halom” és „Ország Lászlóné Dékány Katalin lószőr ékszerei” helyi értékeket felterjeszti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba, valamint a Magyar Értéktárba.
A képviselők jóváhagyták, hogy a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kérelmet nyújtson be a 2020. évi Járási Startmunka mintaprogramban történő 13 fő közfoglalkoztatott alkalmazására. A közmunka program 100 %-os támogatottságú, ezért önerőt nem biztosít.

Herczeg Renáta

DSC_8002DSC_8012

A hozzászólások nem engedélyezettek!