Mi és a világ – KÉSZ-esték

Mi és a világ – KÉSZ-esték

„Az én emberem, aki fölkel,
Az induló, az ébredő,
Akinek győzelem az álma,
Akiben dalol a jövő.”
Sík Sándor: A hajnal szerelmese (részlet)

Azok, akik tevékenységükkel, egész életükkel embertársaikat szolgálták, megérdemlik, hogy ne vesszenek ki az utókor emlékezetéből. Ilyen ember volt Sík Sándor, aki a piarista rend tagjaként, a rendtartomány főnökeként, papként állt azok mellett, akik segítségre szorultak, valamint egyre elismertebb középiskolai, majd egyetemi tanárként támogatta diákjai lelki fejlődését. Költőként a nemzeti identitás erősítését, a hazához való hűséget képviselte. Megújította a katolikus lírát, feltétlenül hitt az emberibb emberben; gondolataival, megnyilatkozásaival, tetteivel motivált, reményt adott a történelem viharai között. Az I. világháborúban tábori lelkészként szolgált, a II. világháború idején pedig lelki gondozóként járult hozzá a szörnyűségek feldolgozásához. Sík Sándor születésének 130. évfordulója szolgált a KÉSZ szervezésében 2019. november 22-én megvalósuló előadás apropójául, ami a papköltő életútját, hitvallásának legfontosabb alapelveit bemutatva, néhány jelentős költeményét megismertetve igyekezett tisztelegni egy példaértékű életpálya előtt.

Batka Ágnes

 

A hozzászólások nem engedélyezettek!