Egyházi hírek

Egyházi hírek

Excellenciás és Főtisztelendő dr. Kiss-Rigó László, a Szeged- Csanádi Egyházmegye püspöke jóváhagyta Forgó Miklós plébániai kormányzó úr által felterjesztett javaslatot, így megalakult a Szent Márton Plébánián az egyházközségi tanácsadó testület. Elnöke Forgó Miklós, világi elnöke Laurinyecz Pál.
Tagjai: Herczeg Mártonné, Imrei István, Kiss László, Kovács Etel, Kovács Tibor, Lénárd Jánosné, Szabóné dr. Horváth Ilona, Tóthné Barna Mária, Varga András, Vincze János. Tiszteletbeli elnöknek egyhangúlag Józsa László tanár urat választották
meg.

A temetők üzemeltetésével az Egyházmegye korábban a Szent Gellért Egyházi Kegyelet Kft-t bízta meg, így a püspökséggel együttműködve kísérelhető meg a felmerülő problémák orvoslása.

A Kft elérhetőségei:
Szent Gellért Egyházi Kegyeleti Kft,
6722 Szeged, Szentháromság utca 19.
Jároli Jenő telefonszám: +3620/262 4077
Elektronikus cím: szentgellertkegyelet@gmail.com

Bízunk a helyzet mielőbbi rendezésében.

A hozzászólások nem engedélyezettek!