Egyházi hírek

Egyházi hírek

Újjá-éledés

Tavaszodik. Láthatjuk, hogy a természet újra jelzi; élek! A mogyoróbokrok kibontották barkáikat, a méhek máris meglepték a friss hajtásokat. Reménykedhetünk, hogy újra lesz mit szüretelnünk. Van egy mondás: "Ki mint vet, úgy arat!" A keresztény embernek is erre kell gondolnia, főleg a Nagyböjt-ben. Számunkra is itt az újrakezdés, az újjáéledés ideje. Fel kell készülnünk az aratásra! Mit is jelent ez? Emlékeznünk kell Krisztus szenvedésére, amelyet érettem vett magára. Szenvedett és meghalt a kereszten! Pál apostol a római híveknek ezt írja az 5. fejezetben: "Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk."  Erre a szeretetre mi úgy tudunk válaszolni, hogy igyekszünk elfordulni a bűntől, s az életet adó szeretethez, ISTENHEZ ragaszkodunk. Kísértést mindenki szenved, de csak Jézus kegyelme segítségével tudunk ellenállni. Ő ebben is példát adott nekünk, hisz őt is megkörnyékezte a sátán. Jézus megkísértéséről a Máté ev. 4. fej. 1-11)-ben (is) olvashatunk. Jézus példája adhat nekünk  útmutatást a kísértések idején. A Mennyei Atyához fordulva nyerhetünk erőt, hogy győztesen kerüljünk ki a nehézségekből. A Biblia által így tanít az Úr: "Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból." (34. zsoltár, 18. vers.)  Sirák Fia Könyvében ez áll: "Aki féli az Urat, azt nem éri baj, megóvja őt az Isten és kiragadja a bajból." Tehát merjünk bátran, bűnbánó hittel odafordulni Istenünkhöz, mert az ATYA szeret minket, vár bennünket, hogy erőt adjon nekünk, felkészítsen az ÉLET-re, amelyet Jézus által adott nekünk! Így jöhet el számunkra is az ÚJJÁ-ÉLEDÉS!!!             

 

Laurinyecz Pál

A hozzászólások nem engedélyezettek!