Archívum: Önkormányzat

Felújítás Kungyaluban

A Városgondnokság szakembereiből álló brigád befejezte a többfunkciós Hivatal épületének felújítását.    Továbbá folyamatban van a Művelődési Központ nagytermének felújítása.      Köszönjük a Városgondnokság munkatársainak a színvonalas munkát!    
Olvasd tovább

Képviselő-testület ülés 2016. április 28.

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezte a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Városi Könyvtár intézményegysége pályázatának benyújtását a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumához természettudományos ismeretterjesztő előadások tartása céljából. A pályázati kiírás szerint a maximális támogatási intenzitás mértéke legfeljebb 100%. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem ír elő. A Természettudományi ismeretterjesztő…
Olvasd tovább

Új székek a Deák Ferenc utcai iskola tanári szobájában

Takácsné Szilágyi Erzsébet a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgató asszonya azzal a kéréssel fordult Polgármester úrhoz, hogy a Deák Ferenc utcai iskola épületének tanári szobájában a székek elhasználódtak. Katona Zsolt igazgató úrral megtalálták azt a lehetőséget, amivel teljesen új székek vásárlására nyílt lehetőség, ezáltal javítva a tanári szoba hangulatát és összképét. Az…
Olvasd tovább

Felhívás Kunszentmártoni lakosok részére

Tisztelt Kunszentmártoni lakosok! Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-ai soros ülésén megtárgyalta a Kunszentmárton településrendezési tervének módosításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy hozzájárul a településrendezési terv módosítási eljárás lefolytatásához, azonban fel kell mérni a következő soros ülésig azt, hogy a lakosság részéről van-e további igény  a településrendezési terv módosítása iránt.
Olvasd tovább

Műfüves pálya

Kunszentmárton Város Önkormányzata 2015. októberében pályázatot nyújtott be az MLSZ Országos Pályaépítési programjára a Széchenyi lakótelepi iskola területén (belterület 1165/12 hrsz.) kisméretű 20x40 (22x42 m) műfüves labdarúgó pálya építésére. A pályázat beadásáról szóló Képviselő-testületi határozat alapján a bruttó 32.512.000 Ft költségű pálya megépítéséhez az Önkormányzat 9.753.600 Ft önerőt, továbbá az építési terület előkészítésére további 3.246.400…
Olvasd tovább

Felújítás Kungyaluban

A 2016. április 25-én tartott Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülésének keretén belül helyszíni bejárásra került sor, ahol többek között a bizottsággal, jegyzővel és osztályvezetőkkel kiegészülve megtekintettük a Kungyaluban pár hete már zajló felújítási munkálatokat, melyek hamarosan a végéhez közelednek. Több, mint 20 év utáni jogos lakossági igényként merült fel a hivatal épületének belső helyiségeinek…
Olvasd tovább

Újabb TOP-os pályázat került benyújtásra

2016. április 26-án tartott rendkívüli ülésén döntött a Képviselő-testület a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű kiírásra pályázat benyújtásáról. A pályázat turisztikai szakmai előkészítési munkáit a Solar Soution Management Kft. végezte a Műszaki, Vagyongazdálkodási és Pályázatkezelő Osztály munkatársaival, valamint a Helytörténeti Múzeum vezetőjével és munkatársaival együttműködve. A pályázat tervezett összes költsége bruttó…
Olvasd tovább