Tanévnyitó ünnepség a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Tanévnyitó ünnepség a Kunszentmártoni Általános Iskola

és Alapfokú Művészeti Iskolában

 

A Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepségét a Deák épület udvarán 2017. augusztus 31-én tartotta. Az ünnepély a leendő első osztályos kisdiákok bevonulásával kezdődött. Énekkel, versekkel és kis ajándékkal köszöntötték őket az 5. osztályos tanulók: Hircze Fanni, Kéki Tamara, Pálinkás Enikő, Péter-Szabó Anna és Fazekas Máté, felkészítő nevelőik: Nagy Krisztina és Tóth Andrea tanárnők.

Wenner-Várkonyi Attila polgármester ünnepi beszédében köszöntötte a nevelőket, diákokat, szülőket és örömökben, tudásban gazdag évet kívánt mindenkinek. Az Önkormányzat és az iskola kapcsolatának alapja egymás támogatásán nyugszik, fenntartótól függetlenül. Az iskolában tanító pedagógusok kiváló szakmai tudását megköszönve, jó munkát kívánt a tanároknak és diákoknak egyaránt.

Takácsné Szilágyi Erzsébet igazgató asszony köszöntő gondolai: „Nagy öröm számomra, amikor együtt láthatom az iskolai élet szereplőit. A szülőket, akik elkísérték gyermekeiket, kollégáimat és a legfontosabb szereplőket iskolánk tanulóit. A 2017-2018-as tanév legfontosabb változása egy komoly módszertani és szemléletbeli megújulás, a Komplex Instrukciós Program, a KIP bevezetése. Minden osztályban bevezetésre kerül ez a tanulásszervezési, tanulás módszertani komplex program. A módszertan alapját a csoportok adta előnyök, a sikerélmények és a tanulók egymásra gyakorolt fejlesztő hatásának kihasználása képezi, amely nagymértékben képes csökkenteni a képességbeli különbségeket.”

A tanévet majd 500 tanuló kezdi, akik 22 osztályban és 11 napközis csoportban tanulnak. A két első osztály osztályfőnökei: Nagy Krisztina és Tóth Andrea. A napközis csoportvezetők: Gulácsiné Szabó Ilona és Bánné Gödő Beáta.

Az előző tanévben az 5. és 6. évfolyamon testnevelés tantárgy keretében bevezetett társastánc oktatás folytatódik a Szilver Alapfokú Művészeti Iskola tanárai segítségével, továbbá az úszásoktatás is folytatódik.

„Két örömhírről szeretnék még beszámolni a Széchenyi épületben tankerületi forrásból több, mint 6 millió Ft ráfordítással elkészült a nyáron a vizesblokkok felújítása. Az EFOP egyik pályázatán közel 50 millió Ft-t nyertek, melyből a Széchenyi épület konyha feletti részének beépítése és az emeleti folyosó felújítása történik majd meg.”

Az általános iskolai tanévnyitó egyben a művészeti oktatás, a rajziskolai tanév megnyitója is. A Rajziskola székhelye a későbbiekben az említett vadonatúj épületrészben foglal majd helyet. A gyermekek grafika, kézműves és tűzzománc szakkörre iratkozhattak be.

Sikeres tanévet kívánunk mindenkinek!

Herczeg Renáta

A tanévnyitó képei az alábbi linken megtekinthetőek!

 

 

A hozzászólások nem engedélyezettek!